Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: danh sách thành viên Tổ tư vấn về Hải quan – Doanh nghiệp

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: danh sách thành viên Tổ tư vấn về Hải quan – Doanh nghiệp (kiện toàn theo Quyết định số 408/QĐ-HQHT ngày 14/8/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh):
 
TT
Họ và tên
Chức vụ, Đơn vị công tác
Nhiệm vụ
Số điện thoại
1
Đinh Văn Hòa
Phó cục trưởng
Tổ trưởng
 
2
Đào Chí Thành
Trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ
Phó tổ trưởng
 
3
Trần Thị Lan Anh
Công chức
Thành viên
0979.429976 
(Lĩnh vực Giám sát - Quản lý)
4
Nguyễn Thị Trang Nhung
Công chức
Thành viên
0985.234989 
(Lĩnh vực Giám sát - Quản lý)
5
Biện Thị Hoài
Công chức
Thành viên
0987.859101 
(Lĩnh vực Thuế)
6
Lê Thị Minh Nguyệt
Công chức
Thành viên
0935.200786 
(Lĩnh vực Thuế)
7
Nguyễn Thị Liên
Công chức
Thành viên
0914.546769 
(Tin học)
8
Lê Thị Kim Phượng
Công chức
Thành viên
0983.305678 (Kế toán thuế)
9
Trần Thị Thúy Hà
Công chức
Thành viên
094.8201202 (Quản lý rủi ro) 
10
Lê Trí Dũng
Phó Chi cục trưởng- Chi cục HQCK cảng Xuân Hải
Phó tổ trưởng
 
11
Thái Đức Anh
Công chức
Thành viên
0971.277343 (Kiểm tra -Giám sát)
12
Hà Tiến Phương
Công chức
Thành viên
0912.999345 (Kiểm tra - Giám sát) 
13
Trần Văn Minh
Công chức
Thành viên
0904.909838 (Kiểm tra - Giám sát) 
14
Tạ Thị Kiều Nga
Công chức
Thành viên
0912.296685 (Nghiệp vụ)
15
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Chi cục trưởng - Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh
Phó tổ trưởng
 
16
Trần Hậu Thanh
Công chức
Thành viên
0903.488843 (Nghiệp vụ)
17
Đinh Văn Túy
Công chức
Thành viên
0973.895789 (Nghiệp vụ)
18
Bùi Thế Việt
Công chức
Thành viên
037.7761116 (Nghiệp vụ)
19
Nguyễn Chí Dũng
Phó Chi cục trưởng - Chi cục HQCK cảng Vũng Áng
Phó tổ trưởng
 
20
Nguyễn Minh Đức
Đội trưởng
Thành viên
0979.583777 (Nghiệp vụ)
21
Phạm Anh Thắng
Đội trưởng
Thành viên
0947.171477 (Tổng hợp)
22
Nguyễn Ngọc Thắng
Đội trưởng
Thành viên
0916.803768 (Nghiệp vụ)
23
Nguyễn Song Toàn
Phó đội trưởng
Thành viên
0985.933669 (Tổng hợp) 
24
Nguyễn Đăng Long
Công chức
Thành viên
0967.152999 (Nghiệp vụ) 
25
Nguyễn Đình Bình
Phó Chi cục trưởng - Chi cục HQCKQT Cầu Treo
Phó tổ trưởng
 
26
Phạm Văn Tài
Phó Chi cục trưởng - Chi cục
HQCKQT Cầu Treo
Phó tổ trưởng
 
27
Hoàng Trọng Vinh
Đội trưởng
Thành viên
0989.580560 (Nghiệp vụ)
28
Thái Văn Hà
Đội trưởng
Thành viên
0914.449888 (Giám sát)
29
Trương Xuân Chiến
Phó Đội trưởng
Thành viên
0915.898488 (Nghiệp vụ)
30
Nguyễn Thị Ngọc Hà A
Công chức
Thành viên
 0987.900645 (Tổng hợp)
31
Đặng Thanh Huyền
Công chức
Thành viên
0979.295409 (Nghiệp vụ)