Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh đứng thứ 2 về chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1/23/2017 4:14:08 PM

Kết quả trên được công bố tại quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, đứng đầu trong khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với 76 điểm, tiếp đến là Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với 73,5 điểm, đơn vị thấp nhất đạt 58,5 điểm. Như vậy, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục lọt vào top các đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong năm 2016, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đặt ra ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên truyền nhằm tuyên truyền các hoạt động của đơn vị trên báo, đài truyền hình; ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức hải quan, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, trong đó có tuyên truyền về công tác CCHC; Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Tổ chức quán triệt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ký cam kết hàng năm; Thực hiện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Cục; Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hoá tại đơn vị được đảm bảo.

Tổng số hồ sơ đã giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa: 80.063 hồ sơ. Rà soát 88 văn bản QPPL Trung ương liên quan đến lĩnh vực Hải quan. Tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai tổng số 168 thủ tục hành chính (TTHC) ngành Hải quan hiện hành tại trụ sở và nơi thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử. Duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, kết quả trong năm có 395 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục Hải quan (trong đó có 148 DN mới tham gia trong năm 2016) với 6.748 tờ khai (đạt 99% tổng số tờ khai), kim ngạch XNK đạt 901 triệu USD.Thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 1.595 tỷ đồng (chiếm 90% tổng thu). Thực hiện 04 cuộc Hội nghị tham vấn hải quan-doanh nghiệp theo chuyên đề; tham vấn, trả lời vướng mắc cho các doanh nghiệp khoảng 920 lần thông qua các hình thức: trực tiếp, email, điện thoại ... Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại các Chi cục trực thuộc đối với 46 TTHC đạt mức độ 3 và 4. Năm 2017 sẽ tiếp triển khai cung cấp tối thiểu mức độ 3 cho các thủ tục hành chính còn lại (49 TTHC).

Trên cơ sở chỉ số, kết quả đánh giá cải cách hành chính năm 2016, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, kịp thời tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số CCHC của đơn vị trong những năm tiếp theo.

 Tuyết Nguyễn

Tin cùng chuyên mục