Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Giới thiệu tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

4/5/2017 4:36:41 PM

Nhằm đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, góp phần giúp đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện cũng như phát hiện, nêu gương và nhân rộng những điển hình tiên tiến...Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 05/10/2016 phát động và tổ chức cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ với nhiều bài viết có chất lượng, đã nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị cũng như quá trình tự học tập, rèn luyện của bản thân, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiện quả chỉ thị 05-CT/TW tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, giới thiệu các tấm gương tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

Một số bài dự thi tiêu biểu như: Bài viết về quá trình hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quá trình triển khai, các cá nhân, mô hình tiêu biểu về triển khai thực hiện cuộc vận động tại bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Đ/c Khánh Chi, Đ/c Kim Hiển);  Gắn việc học tập Bác với việc đỡ đầu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Đ/c Biện Hoài); Về phong trào hiến máu tình nguyện (Đ/c Văn Hoài Nhân); Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (Đ/c Đỗ Mạnh Linh); Giới thiệu tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác (Đ/c Phan Văn Thông)...

Để việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem kết quả thiết thực, tích cực hơn, sau đây xin lần lượt giới thiệu một số bài viết tiêu biểu, đạt giải cao trong cuộc thi.

1. Bài dự thi của Đ/c Nguyễn Khánh Chi - Chi bộ Văn phòng (xem tại đây):

- Lời mở đầu, giới thiệu khái quát về việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và việc triển khai tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

- Phần thứ nhất: Giới thiệu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh

- Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: giới thiệu về  quá trình triển khai học tập và làm theo gương Bác tại Chi bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

2. Bài dự thi của Đ/c Biện Thị Hoài (xem tại đây): Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Bằng - Lộc Hà, Tiến Lộc - Can Lộc và Sơn Mỹ - Hương Sơn

Tin cùng chuyên mục