Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu còn nhiều vướng mắc

6/27/2017 3:32:13 PM

Hiện nay, phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn được nhiều quốc gia xem là vấn đề then chốt, ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại Việt Nam, một nước có nền sản xuất nông nghiệp làm nền tảng thì nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống khoảng 90 triệu dân cũng như nguyên liệu chế biến cho một số loại hình công nghiệp. Thu nhập, việc làm của khoảng 70% dân cư cũng phụ thuộc vào ngành này. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thì vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị, máy móc nông nghiệp là điều không thể thiếu. Trong thời gian gần đây, dao động mỗi năm nước ta nhập khẩu trên dưới 13 tỷ USD hàng hóa trực tiếp phục vụ cho nông nghiệp, trong đó máy móc, thiết bị chiếm tỷ lệ lớn.

Đối với một số máy móc, thiết bị nông nghiệp muốn nhập khẩu phải đáp ứng đạt yêu cầu chất lượng khi làm thủ tục hải quan. Hiện nay, quy định của pháp luật về kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp được ban hành tại Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNN và Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Danh mục sản phẩm nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NNPTNT). Thông tư 50/2009 quy định danh mục máy móc, thiết bị nông nghiệp cần phải kiểm tra bao gồm: trạm bơm, đường ống dẫn nước, dụng cụ đánh bắt thủy sản, các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thủy sản, vật liệu dùng làm ngư cụ, lưới, ngư cụ khác. Thông tư 50/2010 bổ sung thêm danh mục cần kiểm tra là “các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn”. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, các doanh nghiệp và cơ quan hải quan đã có một số vướng mắc đối với các văn bản trên:

- Máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng, tạm nhập về để tân trang, sửa chữa, sau đó không tiêu thụ tại Việt Nam mà tái xuất ra nước ngoài thì có phải kiểm tra chất lượng không?

- Các danh mục trên không thể hiện tên hàng, mã số hàng hóa, quy trình thủ tục kiểm tra, tên cơ quan kiểm tra, tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa. Trong khi đó, Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã yêu cầu các bộ, ngành phải đáp ứng các quy định trên.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 11374/BTC-TCHQ ngày 16/8/2016 và Công văn 17733/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 kiến nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề trên. Tổng cục Hải quan cũng đã có Công văn 4801/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2016 và Công văn 706/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2017 nêu các khó khăn vướng mắc liên quan. Ngoài ra, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) cũng đã có Công văn 1202/GSQL-GQ1 trao đổi. Trả lời những kiến nghị này, ngày 04/10/2016 Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã có Công văn 957/CB-CĐ và ngày 05/5/2017 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Công văn 3706/BNN-CB về việc kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu. Những văn bản này đã hướng dẫn trường hợp máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng, tạm nhập tái xuất cũng như liệt kê một số tên máy móc, thiết bị nông nghiệp, mã số HS, tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng và tên cơ quan kiểm tra.

Nhưng, một số vướng mắc vẫn còn như khi chưa có các văn bản đó của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể:

- Trong Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về hệ thống văn bản pháp luật không có văn bản pháp luật dạng công văn. Khoản 1 Điều 12 của Luật trên nêu rõ: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”. Như vậy, Công văn 957/CB-CĐ và Công văn 3706/BNN-CB kể trên không được coi là văn bản quy phạm pháp luật và không thể là văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNN và Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNN. 

- Mã số hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng của “trạm bơm, đường ống dẫn nước, dụng cụ đánh bắt thủy sản, các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thủy sản, vật liệu dùng làm ngư cụ, lưới, ngư cụ khác” cũng như quy trình thủ tục kiểm tra của toàn bộ máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu chưa có. Ngoài ra, việc xác định thế nào là “dụng cụ đánh bắt thủy sản, các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thủy sản, vật liệu dùng làm ngư cụ, lưới, ngư cụ khác” là một công việc khó khăn với bất kỳ ai.

- Cơ quan kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu hiện nay mới chỉ có Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp do Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối chỉ định. Với 01 đơn vị độc quyền trong lĩnh vực này dễ gây khó khăn và mất thời gian cho các tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp.

- Tính dự liệu, bao quát của các văn bản về kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu chưa cao khi chưa quy định về trường hợp sau:

+ Hàng từ nước ngoài nhập khẩu vào các khu phi thuế quan; hàng sản xuất, gia công, lắp ráp trong khu phi thuế quan xuất khẩu vào nội địa; và ngược lại.

+ Một số máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn vẫn chưa được đưa vào danh sách như: máy băm thức ăn, máy nghiền thức ăn, máy cuốc cỏ, máy tỉa cây, máy lay và rung cây, máy đào khoai tây, máy nâng đa năng…

Với những vấn đề trên thì việc kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu vẫn là cơn đau đầu của nhà nhập khẩu và cơ quan hải quan, đặc biệt là trong thời gian gần đây, nhiều dự án sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

 Mạnh Hùng – Chi cục KTSTQ

 

Tin cùng chuyên mục