Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Sửa Thông tư 09, nút thắt chồng chéo Hải quan-Biên Phòng chưa “thông”

6/26/2017 10:14:51 AM

 (HQ Online)- Để minh bạch, rõ ràng các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan Hải quan và Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rà soát toàn bộ Thông tư 09/2016/TT-BQP.

CBCC Hải quan và Biên phòng cửa khẩu Móng Cái phối hợp kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Q.H

Mới đây, khi tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BQP, Tổng cục Hải quan tiếp tục kiến nghị điều chỉnh nhiều nội dung trong dự thảo để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Hải quan, Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Hiện nay, cơ quan Hải quan thực hiện đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện XNC trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, DN đăng ký làm thủ tục thông qua mạng điện tử, không phải đăng ký nộp thời hai giấy. Tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cơ quan Hải quan cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử, sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy”.

Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư hướng dẫn tại Barie kiểm soát Bộ đội Biên phòng kiểm tra giấy tờ hàng hóa XK, NK (tờ khai), nội dung này sẽ phát sinh thủ tục hành chính cho người khai hải quan, phải nộp tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục kèm các hồ sơ liên quan để Biên phòng kiểm tra. Như vậy, Biên phòng kiểm tra lại việc làm của cơ quan Hải quan, nêu chưa được Biên phòng đồng ý thì hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan rồi vẫn chưa được vận chuyển qua khu vực giám sát hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, thẩm quyền quy định thủ tục hành chính thuộc Chính phủ, do đó việc quy định dân đến phát sinh thủ tục hành chính tại dự thảo thông tư sẽ trái với Điều 14 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo ban hành Thông tư hướng dẫn đúng với quy định pháp luật, phù hợp với thực tế quản lý của lực lượng chức năng tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng, cần sửa lại nội dung kiểm tra giấy tờ hàng hóa NK ở Barie ở mức độ kiểm soát phương tiện, người XNC, hàng hóa XNK, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hàng hóa XNK thì phối hợp với cơ quan Hải quan cửa khẩu kiểm tra phương tiện XNC, lô hàng XNK đó. Không quy định, hướng dẫn phải kiểm tra giấy tờ của từng lô hàng, từng phương tiện đi qua.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho rằng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần rà soát toàn bộ Thông tư 09/2016/TT-BQP, bãi bỏ các quy định liên quan đến kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa XNK của Bộ đội Biên phòng tại điểm b khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 12… để đảm bảo tính thống nhất của văn bản.

Theo Tổng cục Hải quan, Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ trong đó có điều chỉnh hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và DN, người điều khiển phương tiện trong hoạt động XK, NK qua biên giới, chính vì vậy dự thảo Thông tư cần được lấy ý kiến các bộ liên quan, các hiệp hội DN và UBND các tỉnh, thành phố trước khi ban hành.

N.Linh - nguồn baohaiquan.vn

 

Tin cùng chuyên mục