Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Từ 01/7/2017: Kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa ra, vào kho giữa hải quan và doanh nghiệp

6/29/2017 8:31:37 AM

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về việc xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Cụ thể, DN kinh doanh xăng dầu sẽ được Cục Hải quan hướng dẫn để xây dựng và nâng cấp phần mềm quản lý nội bộ, nhằm đảm bảo thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu theo phương thức trực tuyến (online).

Theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là người ban hành Quyết định quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và DN về phần mềm quản lý xăng dầu đưa ra, đưa vào kho xăng dầu.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu, từ ngày 01/7/2017, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với DN kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vào, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu. Phương thức thực hiện là DN cung cấp cho cơ quan hải quan quyền truy cập phần mềm quản lý hàng hóa xuất – nhập – tồn và địa chỉ (IP) truy cập hệ thống lưu trữ hình ảnh camera giám sát.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm sử dụng và bảo mật thông tin do DN cập nhật vào hệ thống phần mềm của mình ngay khi có thông tin chính xác về lượng hàng hóa nhập, xuất kho vào cuối ngày làm việc.

Hệ thống camera giám sát phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại mục 5 phần II quyết định số 953/QĐ-TCHQ ngày 02/6/2011 của Tổng cục trưởng TCHQ.

Cụ thể, hệ thống camera giám sát (cố định và quay quét) được toàn cảnh khu vực kho, khu vực cầu cảng. Tại các vị trí lắp đặt phải đảm bảo quan sát rõ hình ảnh phương tiện nhập – xuất hàng, số ký hiệu phương tiện. Yêu cầu hệ thống camera phải giám sát được mọi hoạt động hàng hóa đưa ra, đưa vào kho.

Đối với DN chỉ kinh doanh cho thuê kho chứa xăng dầu, TCHQ đề nghị DN chủ động làm việc với các DN cho thuê kho để đảm bảo thực hiên đúng các quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Theo đó, các kho chứa xăng dầu phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan và phải thể hiện cụ thể trong hợp đồng thuê kho.

P.D - nguồn customs.gov.vn

Tin cùng chuyên mục