Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Thông báo đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh

8/9/2017 9:54:23 AM

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi sản xuất và kinh doanh hàng giả, ngày 08/8/2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã ra Thông báo số 38/TB-BCĐ389 (đồng thời thay thế Thông báo số 26/TB-BCĐ389 ngày 30/5/2015) về việc công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể:

          - Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh:

+ Số điện thoại 1900969689, 02396.254.345

+ Số Fax: 02393.857.387

+ Email: vptt389@hatinh.gov.vn

 - Lãnh đạo Ban:

+ Đồng chí Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh.

+ Đồng chí Lương Trường Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

+ Đồng chí Hoàng Văn Quảng – Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

 - Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh), số 154 đường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

                                                                   

 

 

 

Tin cùng chuyên mục