Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

9/21/2017 9:36:15 AM

        Trong thời gian qua, lực lượng Hải quan đã gặp không ít khó khăn trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các nội dung liên quan đến nhãn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể, theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không có nhãn hàng hóa theo quy định, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn thể hiện chưa đúng, đủ những nội dung bắt buộc theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 60.000.000 đồng, đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoặc buộc khắc phục các vi phạm về nhãn hàng hóa trước khi hàng hóa được thông quan.

        Do đó, nhãn hàng hóa là một trong những quy định bắt buộc đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với các trường hợp như: Điều hòa nhiệt độ được Doanh nghiệp Thái Lan đặt hàng sản xuất tại Malaysia nhập khẩu vào Việt Nam trên tờ khai doanh nghiệp khai báo hàng có xuất xứ Thái Lan nhưng khi kiểm tra thực tế hàng hóa trên sản phẩm lại ghi lắp ráp tại Malaysia (Assembled in Malaysia); đối với các mặt hàng là linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp, thay thế; máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu để phục vụ sản xuất, không có bao bì đóng gói hoặc do yêu cầu bảo quản, vận chuyển không thể đảm bảo nguyên trạng nhãn trên sản phẩm… theo quy định hiện hành tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa không quy định rõ về vấn đề này. Do đó, gây khó khăn trong việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cũng như việc xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 14/4/2017 thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 đã tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhãn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, Nghị định này đã quy định rõ nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa, trong đó nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa bao gồm: Tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị đinh.

Một số điểm mới khác được quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP như :

Đối với xuất xứ hàng hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Xuất xứ hàng hóa được ghi một trong các cách như “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm theo tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó (Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất không được viết tắt).

Đối với tên hàng hóa phải đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

Đối với hàng hóa định lượng bằng đại lượng đo lường thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường. Cách ghi định lượng hàng hóa theo quy định của Phụ lục II của Nghị định.

Đối với ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày tháng năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt. Cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng được quy định cụ thể tại Mục 1 Phụ lực III của Nghị định.

Đối với thành phần, thành phần định lượng được quy định đối với thực phẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đến thấp về khối lượng, đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, chế phẩm sinh học , thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phải ghi thành phần và hàm lượng các hoạt chất; đối với đồ gia dụng kim khí, đồ dùng được chế tạo từ một loại nguyên liệu chính quyết định giá trị sử dụng thì phải ghi thành phần nguyên liệu chính cùng với tên hàng hóa và không phải ghi thành phần và thành phần định lượng.

Bên cạnh đó, Nghị định 43/2017/NĐ-CP thực hiện miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo hành, không nhằm mục đích mua bán; Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm mục đích bán; hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được quay trở lại lưu thông trong nước cho phép gắn nhãn phụ, không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng hóa….

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được ban hành kịp thời đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn cho công đồng doanh nghiệp cũng như tạo thuận lợi cho công tác quản lý chất lượng và an toàn của hàng hóa, chống gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.         

Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục