Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 10

9/14/2017 10:25:22 AM

Nhận định cơn bão số 10 là cơn bão nguy hiểm, diễn biến của bão còn phức tạp với mức cảnh báo cấp độ 4 lần đầu tiên được đưa ra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó.

Trong ngày 13/9/2017, Lãnh đạo Cục đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các biện pháp; Phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thuộc Cục; Xây dựng các phương án ứng phó với bão số 10; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cung cấp thông tin cho các đơn vị để kịp thời thông tin đến người dân, doanh nghiệp và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão.

Ngày 14/9/2017, để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ do bão, tại các đơn vị đã khẩn trương thực hiện các biện pháp theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả): Tổ chức thường trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng xung kích tại các vị trí trọng điểm, kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn tài sản, con người; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần cần thiết, thông tin liên lạc sẵn sàng tham gia phòng chống bão và cứu nạn khi cần thiết; Vận chuyển trang thiết bị máy móc, hồ sơ, tài liệu, phương tiện về nơi cao ráo, che chắn, đặc biệt quan tâm các tài sản có giá trị lớn (máy chủ, máy soi, cân ô tô, máy phát điện...).

Cập nhật một số hình ảnh chủ động phòng chống cơn bão số 10 tại các đơn vị:

Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục