Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Văn bản

Chứng minh quyền sử dụng kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

9/25/2017 3:18:10 PM
Ngày 30/9/2017, Thông tư 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày về kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra giám sát hải quan bắt đầu có hiệu lực:
Theo đó, để chứng minh quyền sử dụng kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan thì tổ chức, cá nhân phải có một trong các giấy tờ sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận, mở rộng kho bãi, địa điểm: Bản chụp từ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp thuê, mượn đất để xây dựng kho bãi, địa điểm: Bản chụp từ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất và Hợp đồng thuê, mượn đất.

- Trường hợp thuê, mượn hoặc hợp tác liên danh kinh doanh kho bãi, nhà xưởng: Bản chụp từ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất và Hợp đồng thuê, mượn hoặc hợp tác liên danh.

- Trường hợp thuê, mượn lại đất, kho bãi trong khu chế xuất, cảng, cửa khẩu…: Bản chụp từ bản chính Quyết định giao, cho thuê, mượn đất để xây dựng các khu vực trên và Hợp đồng thuê, mượn lại đất, kho bãi.
Trong thời gian Thông tư chuẩn bị có hiệu lực, Tổng cục Hải quan đã có Văn bản số 5927/TCHQ-GSQL ngày 08/9/2017 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nhắc nhở, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, kho chứa tang vật vi phạm; Phần mềm quản lý đảm bảo khả năng kết nối với cơ quan hải quan quản lý kho và hệ thống xử lý dữ liệu tập trung của cơ quan hải quan, hệ thống camera giám sát các vị trí trong kho bãi tại các thời điểm trong ngày, có năng lực lưu trữ hình ảnh, truy xuất dữ liệu theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan./.

(Chi cục Hải quan CK cảng Xuân Hải tổng hợp)

 

Tin cùng chuyên mục