Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Hướng dẫn về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu

9/27/2017 3:56:59 PM

Hướng dẫn về việc đưa hàng về bảo quản đối với  mặt hàng thép nhập khẩu

 

Ngày 31.8.2017 vừa qua Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5803/ TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất các chứng từ phải nộp cho cơ quan Hải quan để được đưa thép nhập khẩu về bảo quản trong thời gian chờ kiểm định chất lượng theo quy định tại điều 10 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của liên Bộ Công Thương, Khoa học và công nghệ như sau:

1. Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của liên Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ thì việc kiểm tra chất lượng sản phẩm thép nhập khẩu được thực hiện theo 02 bước:

- Bước 1: Đánh giá sự phù hợp về chất lượng của thép do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện.

- Bước 2: Kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu.

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và hướng dẫn tại mục 4 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính thì khi có yêu cầu đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai văn bản đề nghị theo mẫu 09/BQHH/GSQL phụ lục V thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và 02 bản chụp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành  (xuất trình bản chính để đối chiếu).

3. Để thống nhất các chứng từ doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan khi đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo 02 bước như quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN dẫn trên, ngoài văn bản đề nghị theo mẫu 09/BQHH/GSQL phụ lục V thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì Doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan 01 bản chụp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành (xuất trình bản chính để đối chiếu), cụ thể:

  - Đối với trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu lựa chọn phương thức đánh giá sự phù hợp theo lô hàng nhập khẩu thì doanh nghiệp nộp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành (Giấy đăng ký đánh giá sự phù hợp về chất lượng của thép nhập khẩu hoặc Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu) cho cơ quan hải quan nới đăng ký tờ khai để được xem xét quyết định.

  - Đối với trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu lựa chọn theo phương thức đánh giá sự phù hợp tại nước xuất khẩu:

   + Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của thép nhập khẩu, thì doanh nghiệp nộp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành (Giấy đăng ký đánh giá sự phù hợp về chất lượng của thép nhập khẩu hoặc Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu) cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm thủ tục đưa hàng về bảo quản.

   + Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của thép nhập khẩu còn hiệu lực, thì doanh nghiệp nộp Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thép nhập khẩu và 01 bản chụp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của thép nhập khẩu còn hiệu lực (do cơ quan, tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định cấp) cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để làm thủ tục đưa hàng về bảo quản./.

                                                                                                         Quang Huy ( HQHL)

 

 

Tin cùng chuyên mục