Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020: Đoàn kết, thành công

10/6/2017 4:31:25 PM

            Chiều ngày 06/10/2017, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Chi bộ Văn phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là dịp sinh hoạt chính trị của toàn bộ đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Lương Trường Thọ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng tặng hoa cho Chi bộ Văn phòng

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng không ngừng lớn mạnh: Về số lượng, trong nhiệm kỳ, số đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ không thay đổi về số lượng, giới thiệu tham gia lớp cảm tình đảng cho 08 lượt, tổ chức kết nạp cho 03 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí. Về chất lượng, hầu hết đội ngũ Đảng viên trong Chi bộ được đào tạo bài bản, có trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết với công việc; tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên được nêu cao, tinh thần đoàn kết nội bộ được giữ vững, tinh thần trách nhiệm và đổi mới của Chi ủy được ghi nhận…

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở là trọng yếu

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, nhằm phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn, Chi bộ Văn Phòng đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống các biểu hiện tiêu cực, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh thông qua việc triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, các Quy định, Quyết định về công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác, tinh thần phục vụ trong khi thi hành nhiệm vụ; Quán triệt, phổ biến, triển khai đến các Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ về các Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 87/NQ-ĐU của BCH Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; Triển khai công tác quán triệt và học tập theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ Văn phòng có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong nhiệm kỳ đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng về công tác tổ chức bộ máy; đào tạo bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác hành chính văn phòng; văn thư, tài vụ quản trị, xây dựng cơ bản…

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo: Thường xuyên thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ, đảm bảo sắp xếp bộ máy hợp lý, ổn định từng vị trí công tác, phát huy tốt trên mọi lĩnh vực chuyên môn;  Thường xuyên tiến hành rà soát lại mô hình tổ chức bộ máy Hải quan cấp Cục và cấp Chi cục đảm bảo đúng Luật và yêu cầu nhiệm vụ; Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số đơn vị hải quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;  Xây dựng Đề án tinh giản biên chế  giai đoạn 2016 – 2021 nhằm cơ cấu lại đội ngũ CBCC, nâng cao chất lượng đội ngũ; Làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định, thay đổi  vị trí công tác cho 121 lượt cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng lao động, 18 lượt cán bộ lãnh đạo cấp Đội(Tổ) thuộc Chi cục và tương đương, 15 lượt cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương. Công tác điều động tăng cường cũng được thực hiện thường xuyên để kịp thời phục vụ cho các nhiệm vụ chuyên môn cần thiết; Cử 436 lượt CBCC đi tập huấn, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng tổ chức được 01 lớp tập huấn công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, 01 chuyến đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các Cục Hải quan địa phương khác, tổ chức ba khóa học nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức: Bồi dưỡng kỹ năng làm báo, biên tập trang tin điện tử và bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp đối ngoại; Tham mưu cho Lãnh đạo Cục phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bám sát các phong trào thi đua của Tổng cục Hải quan, của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan Hà Tĩnh, gắn với việc thực hiện khẩu hiệu tại Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan; Các phong trào thi đua đã phát động đều được các đơn vị hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, đã làm thủ tục xử lý kỷ luật 01 cán bộ, công chức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình với hình thức: Khiển trách. Việc phát động phong trào thi đua năm, phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Hải quan và các phong trào thi đua đột xuất được thực hiện kịp thời và thiết thực. Tham mưu và tiến hành các bước theo đúng quy trình, thủ tục trình Tổng cục Hải quan quyết định bổ nhiệm đối với 01 chức danh lãnh đạo cấp Cục (01 Phó Cục trưởng), 07 chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương; 17 chức danh lãnh đạo cấp đội, tổ thuộc Chi cục và tương đương. Giao phụ trách và kiêm nhiệm cho 02 chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương, làm thủ tục bổ nhiệm lại cho 02 chức danh lãnh đạo cấp Phòng và tương đương.

Công tác văn phòng được chỉ đạo thực hiện sát sao: Công tác tổng hợp báo cáo được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kịp thời, chất lượng ngày càng được cải thiện; Công tác tuyên truyền có sự thay đổi rõ nét, số lượng bài viết trên website của Cục ngày càng tăng, thông tin phản ánh kịp thời; Công tác hành chính quản trị được quan tâm đúng mức, các cuộc hội họp được chuẩn bị chu đáo. Việc trang cấp thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn cũng như môi trường làm việc cho CBCC trong toàn Cục được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Đặc biệt, trong năm 2017, Cục đã tổ chức trang trọng Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập, 40 năm thành lập Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo, 10 năm thành lập Đội Kiểm soát PC Ma túy; Công tác Văn thư lưu trữ đã đi vào nề nếp, thực hiện theo đúng quy định. Việc triển khai phần mềm Cloud Office mới tạo thuận lợi hơn trong việc quản lý, điều hành… Hệ thống hồ sơ, tài liệu được chỉnh lý và đưa vào lưu trữ theo quy định; Công tác đối ngoại có nhiều chuyển biến. Về công tác tài vụ quản trị:  Việc lập, bổ sung dự toán và tổ chức thực hiện dự toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Cục. Tiến độ giải ngân trong giai đoạn 2015 - 2017 của Cục đạt trên 98%.  Quy chế thanh toán, Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành, sửa đổi kịp thời, đảm bảo chi đúng, chi đủ cho CBCC trong toàn Cục, đặc biệt đã ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng thiết bị chuyên dung máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy scan trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục. Việc quản lý, kiểm soát hồ sơ, chứng từ kế toán được thực hiện theo quy định; việc quản lý tài sản, ấn chỉ, công cụ hỗ trợ… được đi vào nề nếp; công tác kê khai, theo dõi và quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho CBCC trong toàn Cục; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn đã có nhiều chuyển biến khởi sắc. Về công tác xây dựng cơ bản: Các công trình nhỏ lẻ phục vụ cho công tác, điều kiện làm việc của CBCC trong toàn Cục được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, đã hoàn thành dự án Trụ sở KKT CKQT Cầu Treo; Triển khai các công việc, hạng mục liên quan đến việc di dời trụ sở Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo. Dự án trụ sở Cục hiện đang triển khai công tác đấu thầu lại gói thầu xây lắp lần 2.

Xây dựng đội ngũ đảng viên trọng sạch, vững mạnh.

Xuất phát từ việc xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên trong nhiệm kỳ qua, công tác này được Chi bộ duy trì thường xuyên và đã đạt nhiều kết quả tốt, cụ thể: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khoá XII ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hàng tháng thảo luận việc triển khai 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết theo quý; Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ đều có chương trình lồng ghép phổ biến các tài liệu của đảng về thông tin tư tưởng, tạp chí Đảng gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, quần chúng trong chi bộ đã tham gia  và có bài thu hoạch chất lượng cao sau khi tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ do Đảng ủy Cục tổ chức;  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU; Kết luận số 05-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 33/2011/QĐ/UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính; chú trọng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và quần chúng, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu tham gia lớp cảm tình đảng cho 08 lượt, tổ chức kết nạp cho 03 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí.

Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát chủ đề và nội dung học tập. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, nhân viên viên hợp đồng lao động giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân viên hợp đồng lao động nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa, giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do vậy, 100% cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ đều trung thành với lý tưởng của Đảng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi công việc mà Đảng và cấp trên giao phó. Không có đồng chí nào vi phạm ý thức, tổ chức kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không có biểu hiện tiêu cực, xa rời Đảng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Ngoài ra, trong năm 2017, Chi bộ đã có nhiều Đảng viên nòng cốt tham gia Hội thi “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh tổ chức và đạt giải Nhất.

      Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên BTV, Trưởng phòng TCCB tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020      

       Kế thừa những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhìn nhận rút kinh nghiệm từ những hạn chế, khuyết điểm, Chi bộ Văn phòng đã xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 với nhiều nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU; Kết luận số 05-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 33/2011/QĐ/UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính; Quy chế ứng xử trong ngành Hải quan, Quy chế văn hóa công sở của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu chuyên môn …. Nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong việc chỉ đạo điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, làm tốt vai trò tham mưu về công tác tổ chức, hành chính quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản…Quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Phấn đấu xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Chi bộ; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Minh Châu (Chi bộ Văn phòng)

Tin cùng chuyên mục