Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình công tác tháng 09 năm 2017 của Tổng cục Hải quan

10/6/2017 3:52:03 PM

Hà nội, ngày 29  tháng 09  năm 2017

 

  I.    TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

 1.  Đánh giá chung

 Trong tháng 9/2017, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 37,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,9% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá XK ước đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9% và tổng trị giá NK ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3%.

 Ước tính, 9 tháng/2017, tổng trị giá XNK hàng hoá dự kiến đạt 308,51 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016. Trong đó tổng trị giá XK ước đạt 154,03 tỷ USD, tăng 19,8% và tổng trị giá NK ước đạt 154,48 tỷ USD, tăng 23,1%.

 Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9/2017 ước tính thặng dư 400 triệu USD, giảm mức nhập siêu đến hết tháng 9/2017 xuống còn 442 triệu USD, bằng 0,3% tổng kim ngạch XK.

 2.  Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

 Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính tháng 9/2017 trị giá đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước. Ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt 30,99 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016.

 Hàng dệt may: ước tính trong tháng 9/2017, trị giá đạt 2,4 tỷ USD, giảm 10,3% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017 trị giá đạt 19,26 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2016

 - Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: ước tính tháng 9/2017 trị giá đạt 2,4 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 18,46  tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ 2016.

 - Hàng giày dép: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 1 tỷ USD, giảm 21,1% so với tháng trước; ước tính trong 9 tháng/2017, trị giá đạt 10,6 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2016.

 - Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 1,1 tỷ USD, giảm 11,4% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017, trị giá đạt 9,33 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ 2016.

 - Gỗ và sản phẩm gỗ: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 620 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 5,53 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2016.

 - Hàng thủy sản: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 750 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017, trị giá đạt 5,96 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ 2016.

 - Phương tiện vận tải và phụ tùng: ước tính tháng 9/2017, trị giá đạt 520 triệu USD, giảm 9,1% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017, trị giá đạt  5,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2016.

 - Cà phê: ước tính trị giá tháng 9/2017, đạt 210 triệu USD, giảm 5,5% so với tháng trước; ước tính trị giá  9 tháng/2017 đạt 2,55 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ 2016.

 - Dầu thô: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 290 triệu USD, tăng 19,8% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 2,27 tỷ USD, tăng 33,4%  so với cùng kỳ 2016.

 3.  Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

 - Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt  3,6 tỷ USD, tăng 17,4% so với tháng trước; ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt 25,84 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ 2016.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 2,9 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước; ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt  27,02 tỷ USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ 2016.

 - Vải các loại: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 900 triệu USD, giảm 0,1% so với tháng trước; ước tính trị giá hết tháng 9/2017 đạt  8,25 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2016.

 - Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 1,75 tỷ USD, tăng 19,6% so với tháng trước; ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt 10,65 tỷ USD, tăng 41,3% so với cùng kỳ 2016.

-  Sắt thép các loại: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 782 triệu USD, giảm 1,6% so với tháng trước; ước tính 9 tháng/2017 trị giá đạt 6,81 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ 2016.

 - Chất dẻo nguyên liệu: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 655 triệu USD, tăng 1% so với tháng trước; ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt 5,43 tỷ USD;  tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016.

 -  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 440 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước; ước tính hết tháng 9/2017, trị giá đạt 4,07 tỷ USD, tăng 8,8% so với 9 tháng/2016.

 - Xăng dầu các loại: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 596 triệu USD, tăng 0,8%; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 5,1 tỷUSD, tăng 42% về trị giá so với cùng kỳ2016.

 -  Kim loại thường khácước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 500 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng trước; ước tính trị giá 9 tháng/2017 đạt 4,03 tỷ USD, tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ 2016.

- Hóa chất: ước tính trị giá tháng 9/2017 đạt 330 triệu USD, giảm 3,5% so với tháng trước; ước tính trị giá hết tháng 9/2017 đạt gần 2,95 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ 2016.

II. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 1.     Dự toán 2017

 Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là 285.000 tỷ đồng, tăng 5,04% so với năm 2016 (271.388 tỷ đồng), bình quân phải thu 23.750 tỷ đồng/tháng.

 2.     Tình hình thực hiện thu NSNN

 - Số thu NSNN từ 01/9 đến 24/9/2017 đạt 15.396 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến 24/9/2017 là 207. 367 tỷ đồng, đạt 72,8% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2016.

 - Ước thu tháng 9/2017 đạt 22.000 tỷ đồng. Uớc thu 9 tháng đầu năm 2017 đạt 214.000 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 10,16% so với cùng kỳ 2016 (194.261 tỷ đồng).

III.   CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU

 1.     Kết quả

 Tính từ 16/8 đến 15/9/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.407 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 14,21 tỷ đồng. Số thu NSNN đạt 28,539 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 04 vụ án hình sự.

 Lũy kế từ 16/12/2016 -15/9/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữa 11.429 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 424,23 tỷ đồng. Thu nộp NSNN đạt hơn 229,14 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 34 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 49 vụ án hình sự.

 2. Vụ việc điển hình

 Ngày 17/8/2017, Chi cục Hải quan CK QT Sân bay Tân Sơn Nhất – Cục HQ Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, kiểm soát phát hiện 01 đối tượng quốc tịch Đài Loan, xuất cảnh từ Tp.HCM đi Kaohsiung trên chuyến bay VJ886. Qua soi chiếu hành lý, phát hiện 02 kiện có chứa 98 món quân trang, quân dụng các loại.

 - Ngày 18/8/2017, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Nam (Hải đội 3) – Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với P6-C74 – Bộ Công an phát hiện tàu TRADEWIN OCEAN và tàu Mỹ Hưng 09 đang sang mạn xăng dầu trái phép, số lượng 1.970.000 lít xăng A92 (tương đương 1.970 m3 xăng A92) được ghi trên phiếu xuất kho. Trong khi đó số lượng ước tính trên tàu thực tế chỉ khoảng hơn 500 m3 xăng A92 đã được  bơm toàn bộ sang tàu Mỹ Hưng 09.

 - Ngày 22/8/2017, qua kiểm tra phương tiện vận tải, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cẩm Phả - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa vi phạm gồm: 70,72 tấn than cám.

 - Ngày 23/08/2017, Chi cục Hải quan CKQT Sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra hành khách nhập cảnh phát hiện 01 đối tượng từ Dubai về Tp. HCM có hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã. Tang vật gồm: 07 răng nanh của loài báo Gê-pa (Acinonyx jubatus); 58 răng nanh của loài báo Hoa mai Châu Phi (Panthera pardus); 08 vuốt sư tử châu Phi (Panthera leo).

 - Ngày 25/8/2017, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành làm thủ tục cho lô hàng quà biếu nhập khẩu gồm 10 kiện = 98 kg. Qua công tác soi chiếu, có dấu hiệu bất thường, tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng, phát hiện 02 hộp bột dinh dưỡng bên trong có 02 túi nylon chứa tinh thể rắn, màu trắng ( tổng trọng lượng khoảng 400 gram). Kết quả giám định số tinh thể màu trắng là ma tuý loại Methamphetamine.

 - Ngày 28/08/2017, Chi cục Hải quan sân bay (nhà ga T2) – Cục Hải quan Tp. Hà Nội kiểm tra hành lý xuất cảnh phát hiện 01 đối tượng mang 02 miếng kim loại màu vàng = 360 gram (nghi là vàng).

- Ngày 06/9/2017, Đội KSPC Ma túy - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp: Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo; Phòng PC47 - Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Hương Sơn qua theo dõi đã phát hiện01 đối tượng có hành vi vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.Tang vật thu giữ gồm: 10 gói nghi là ma túy dạng đá, trong lượng khoảng 10 kg.

 - Ngày 6/9/2017, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 –chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hồ Chí Minh (PC46), Trạm Biên phòng cảng Nhà Rồng, tiến hành khám 02 congtainer có dấu hiệu nghi vấn cửa Công ty TNHH Empire-Group, theo khai báo là nhựa đường đóng phuy (hàng mới 100%). Kết quả khám xét phát hiện 13 thùng phuy chứa mẫu vật nghi là ngà voi được cất dấu tinh vi bên dưới là các mẫu vật nghi ngà voi được trộn lẫn với mùn cưa, lớp trên được phủ sáp và nhựa đường, tổng cộng: 449 khúc mẫu vật có dính nhựa đường, mùn cưa, sáp nghi ngà voi, trọng lượng 1.346 kg và 01 bao chứa 130 cái vòng đeo tay nghi làm bằng ngà voi, trọng lượng 10 kg. 

  - Ngày 12/9/2017 Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh – Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 01 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển mặt hàng trứng gia cầm Trung quốc. Hàng hóa vi phạm gồm: 5.400 quả không có giấy tờ hợp pháp.

 - Ngày 12/9/2017, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ trì,  phối hợp với Đồn Biên phòng Hạnh Dịch thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đội CSGT 148- Phòng PC67 Công an tỉnh Nghệ An bằng biện pháp nghiệp vụ phát hiện 01 đối tượng có hành vi cất giấu ma túy trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 2.400 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

                                                                        ​   TỔNG CỤC HẢI QUAN

  

 

Tin cùng chuyên mục