Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Không thu thuế với máy móc không tái xuất phải tiêu hủy

10/10/2017 7:44:37 AM

 (HQ Online)- Phần máy móc, thiết bị tạm NK nhưng không tái xuất, phải tiêu hủy thì không thu thuế và không tính phạt, do hàng hóa không còn giá trị sử dụng với điều kiện việc tiêu hủy phải thực hiện theo đúng quy định (phải thành lập Hội đồng tiêu hủy có sự giám sát của cơ quan Hải quan).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội và Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội về thuế NK đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất của dự án sử dụng vốn ODA.

Theo Tổng cục Hải quan, về thuế NK máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất cho Dự án ODA của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn 8957/BTC-TCHQ ngày 1/8/2008. Cụ thể:

Phần máy móc, thiết bị đã tái xuất đúng hạn thì được miễn thuế NK.

Phần máy móc, thiết bị không tái xuất, không tiêu hủy được sử dụng tại thị trường Việt Nam thì xử lý thu thuế NK và xử phạt chậm nộp theo hướng dẫn tại điểm 1, mục I, phần G Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Phần máy móc, thiết bị không tái xuất phải tiêu hủy thì không thu thuế và không tính phạt, do hàng hóa không còn giá trị sử dụng với điều kiện việc tiêu hủy phải thực hiện theo đúng quy định (phải thành lập Hội đồng tiêu hủy có sự giám sát của cơ quan Hải quan).

Tổng cục Hải quan cho biết, theo hướng dẫn tại công văn 8957/BTC-TCHQ nêu trên, trường hợp phần máy móc, thiết bị do Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội tạm NK, không tái xuất, không tiêu hủy sử dụng tại thị trường Việt Nam phải nộp thuế NK và tiền chậm nộp.

Hải Nam - nguồn baohaiquan.vn

 

Tin cùng chuyên mục