Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Ngành Hải quan khảo sát DN về thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

10/12/2017 7:28:48 AM

(HQ Online) - Nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, cũng như thúc đẩy hoạt động giám sát giữa các bên, Tổng cục Hải quan đang triển khai khảo sát ý kiến của DN trên cả nước về tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và nhu cầu của DN đối với chất lượng dịch vụ do cơ quan Hải quan cung cấp.

Những ý kiến đánh giá của DN về thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng là cơ sở để ngành Hải quan hoàn thiện, cải tiến hơn nữa chất lượng phục vụ. Ảnh: N.Linh

Năm 2011, Hải quan Việt Nam đã công bố Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, trong đó đưa ra những cam kết cụ thể về các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Năm 2015, nhằm đáp ứng tiến trình cải cách, hiện đại hóa, cũng như phù hợp với các nội dung sửa đổi trong Luật Hải quan năm 2014, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 952/QĐ-TCHQ.

Theo Tổng cục Hải quan, để có thể hoàn thiện, cải tiến hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng trong lĩnh vực hải quan, việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn là rất cần thiết.

Thông qua khảo sát này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng DN về các mặt được, chưa được trong việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn tại cơ quan Hải quan các cấp; xác định các cam kết đạt được, chưa đạt được, các cam kết có thể cải thiện cũng như mong muốn, nhu cầu của cộng đồng DN đối với các cam kết, chất lượng phục vụ cơ quan Hải quan cần đáp ứng.

Theo đó, một trong các nội dung quan trọng Tổng cục Hải quan khảo sát DN là đánh giá về thực hiện các cam kết về thời hạn cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan như: Thời hạn hoàn thành kiểm tra hồ sơ thông thường: 2 giờ kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ; Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa thông thường: 8 giờ kể thừ thời điểm xuất trình đủ hàng hóa; Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa: Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành: 8 giờ kể từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành; Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa: Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp: Không quá 2 ngày.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan khảo sát DN để xác định các cam kết DN mong muốn hải quan đáp ứng như: Cam kết về thái độ, hành vi ứng xử; cam kết về diện mạo, trang phục; cam kết về trình độ, kiến thức trong xử lý công việc; cam kết về đầu mối hỗ trợ; cam kết về hình thức hỗ trợ; dịch vụ hỗ trợ; cam kết về thời gian làm việc…

Thời gian tiến hành khảo sát từ 9/10 đến hết ngày 27/10/2017. 

Được biết, cùng với việc khảo sát ý kiến cộng đồng DN về tình hình thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Tổng cục Hải quan cũng đang yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương báo cáo tình hình thực hiện cam kết tại Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, xác định các cam kết đã đạt được, các cam kết có thể cải thiện, các cam kết chưa đạt được; đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng thông qua các cam kết cụ thể. Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương triển khai cuộc khảo sát tới các DN trên địa bàn.

(Theo baohaiquan.vn)

 

Tin cùng chuyên mục