Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh: Dồn toàn lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017

11/2/2017 11:22:18 AM

           Đến thời điểm 01/11/2017, chỉ còn 2 tháng nữa là khép lại năm 2017, Hải quan Hà Tĩnh đang dồn toàn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2017.

Nhiều kế hoạch, chỉ tiêu năm 2017 đã hoàn thành và tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Thu ngân sách Nhà nước: đạt 148,2% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.550 tỷ đồng), đạt 135,1% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao (1.700 tỷ đồng), đạt 80,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao bổ sung lần 2 (2.850 tỷ đồng) và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất nhập khẩu: đạt 1,19 tỷ USD: tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2016 với kim ngạch xuất khẩu tăng 59,6% và kim ngạch nhập khẩu tăng 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ tiêu về phương tiện xuất nhập cảnh (ô tô, tàu thuyền) đều tăng so với năm 2016.

Kiểm tra sau thông quan: hoàn thành chỉ tiêu với việc triển khai 16 cuộc kiểm tra (đạt 100% kế hoạch) tại trụ sở Doanh nghiệp và thu nộp vào ngân sách Nhà nước 1,62 tỷ đồng (đạt 110,8% kế hoạch).

Đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy: Xử lý 188 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và vi phạm thủ tục hải quan với trị giá hàng tịch thu và tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng; Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển…) phá thành công 11 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều vụ trọng án như vụ 10 kg ma túy đá (ngày 06/9/2017) và vụ 10 kg ma túy đá cùng 20.000 viên hồng phiến (ngày 14/10/2017).

Đồng chí Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia thừa ủy quyền Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng BCĐ 389 Quốc gia trao Thư khen cho Bộ đội Biên phòng, Công an và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với thành tích phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến

Dồn toàn lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017

Với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc quyết liệt triển khai các giải pháp, chủ động trong tham mưu và giải quyết các công việc được giao:

         - Thủ trưởng đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ gìn khối đoàn kết nội bộ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCC trong thực thi công vụ, thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng;

         - Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan. thu ngân sách và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma túy;

         - Hệ thống hóa các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên không để xảy ra tình trạng thiếu việc, sót việc, chậm trễ trong xử lý công việc;

- Tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, chính sách thuế cho doanh nghiệp, người dân, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; Đôn đốc công tác xử lý nợ đọng thuế tại các Chi cục;

- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị thuộc, trực thuộc; Thực hiện thí điểm chính thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; Tiếp tục duy trì quản lý, vận hành khai thác có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và chương trình ứng dụng nghiệp vụ hải quan trong lĩnh vực thông quan, quản lý thu thuế, quản lý rủi ro...

 Hồng Trà

        

 

Tin cùng chuyên mục