Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

11/6/2017 10:13:22 AM

          Nằm trong Kế hoạch đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, ngày 03/11 Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Giám sát quản lý và Vụ Pháp chế - Tổng Cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn về ”Phổ biến các văn bản pháp luật năm 2017”. Với mục đích tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết cho cán bộ công chức trong việc tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới ở các lĩnh vực khác nhau.

Tham gia khóa đào tạo có hơn 70 cán bộ, công chức đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc, tham gia khóa giảng dạy có đồng chí Nguyễn Quang Sơn – Trưởng phòng Tổng hợp Cục Giám sát quản lý; đồng chí Trần Thị Tuyết – Vụ Pháp chế - Tổng Cục Hải quan.

Trong khoảng thời gian 01 ngày, cán bộ công chức được tìm hiểu và hiểu rõ hơn về các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chi tiết một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 84/2017 /TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan…

          Mặc dù những văn bản quy phạm pháp luật này đã hướng dẫn chi tiết các quy trình, thủ tục, tuy vậy vẫn còn một số nội dung cần được các giảng viên giải thích một cách cụ thể hơn và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lớp tập huấn lần này là một cơ hội tốt để các cán bộ công chức được tìm hiểu sâu hơn về các nội dung của các văn bản mới về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời cũng qua lớp tập huấn này, các cán bộ công chức sẽ tích lũy cho mình nhiều hơn nữa các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, biết liên hệ và áp dụng những nội dung mình được tiếp thu vào những vấn đề cụ thể trong khi thực hiện nhiệm vụ./.

                                                                   Minh Phương – TCCB&TTr

Tin cùng chuyên mục