Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/11 - 19/11/2017

11/13/2017 1:42:58 PM

 

Ngày Nội Dung Sự Kiện, Công Việc Thành Phần
13-11-2017 Họp bàn về xử lý xà lan tạm nhập tái xuất Lãnh đạo Cục; Phòng CBL & XLVP: Lãnh đạo và cán bộ xử lý; Chi cục HQ CK Cảng Vũng Áng: LĐ đơn vị và cán bộ xử lý; LĐ Phòng Nghiệp vụ; Đ/c Nguyễn Bá Trung - ĐMT; Đ/c Nguyễn Đình Bình - HQ CT
  Hội nghị cán bộ chủ chốt Cục HQ Hà Tĩnh. Theo công văn số 1604/TB-HQHT ngày 09/11/2017
14-11-2017 Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI "về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phòng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo" Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT.
15-11-2017 Tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước" Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT, PBTĐU.
16-11-2017 Làm việc với Cục Điều tra CBL về công tác kiểm soát chống buôn lậu ma túy, tiền chất. đ/c Đình Long - PCT, đ/c Thống - PTP CBL&XLVP, đ/c Bá Trung - ĐT Đội KSPC Ma túy, Lãnh đạo Chi cục HQCK QT Cầu Treo.
17-11-2017 Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012  
18-11-2017 Lịch trực cuối tuần Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Duyên, Lxe: Đ/c Xuân Long
  Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TX Hồng Lĩnh Đ/c Nguyễn Hồng Linh - PCT.
19-11-2017 Lịch trực cuối tuần Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Duyên, Lxe: Đ/c Xuân Long

Tin cùng chuyên mục