Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Kiên quyết xử lý hành vi kinh doanh, nhập lậu phân bón giả, kém chất lượng

11/21/2017 3:34:47 PM

          Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 7581/TCHQ-ĐTCBL gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phân bón giả, kém chất lượng.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các vấn đề sau:

Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam, đảm bảo đúng quy định về chính sách quản lý đối với phân bón xuất khẩu, nhập khẩu (theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ).

Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin, nắm tình hình hàng hóa NK, nhất là các mặt hàng phân bón qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng nhập lậu phân bón, phân bón giả, kém chất lượng vào Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các tuyến đường bộ, đường sát liên vận, đường biển… sau đó tìm cách thẩm lậu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát cơ chế chính sách về mặt hàng phân bón nhằm phát hiện những bất cập, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép phân bón qua biên giới; phối hợp với các lực lượng như: Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển… chia sẻ thông tin, tuần tra kiểm soát; kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu diễn ra trên tuyến, địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

Trước đó, ngày 06/10/2017, Văn phòng Chính Phủ có Văn bản số 10630/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tình hình và kết quả đấu tranh chống tội phạm sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. 

                                                       Đặng Hùng Dũng – Phòng CBL&XLVP

 

Tin cùng chuyên mục