Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn mới về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa

11/22/2017 11:30:13 AM

 Ngày 02/11/2017 vừa qua, Tổng cục Hải quan có công văn 7166/TCHQ - TXNK trả lời VASEP, Tập đoàn dệt may và Hiệp hội dệt may về xử lý thuế Nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công như sau:

 1. Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: “ Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”. 

2. Trường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khấu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan theo quy định. Trường họp vượt quá 3% người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với phần vượt, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan. 

3. Trước mắt khi chưa có văn bản sửa đổi bổ sung thì vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nêu trên. /.

 Hải quan Hồng Lĩnh tổng hợp.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục