Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành đo thời gian giải phóng hàng năm 2017

11/22/2017 3:34:06 PM

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai đo thời gian giải phóng hàng từ ngày 11-16/9/2017 tại tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc, làm cơ sở phán ánh chính xác, cụ thể thời gian tác nghiệp của cơ quan Hải quan tại các bước trong quy trình thủ tục hải quan và phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Khác với năm ngoái, năm nay công tác đo thời gian giải phóng hàng được thực hiện 01 đợt/năm (năm 2016 thực hiện 02 đợt), được mở rộng quy mô ra tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc, với thời gian đo dữ liệu do Tổng cục Hải quan ấn định trong toàn Ngành từ ngày 11-16/9/2017, thời gian theo dõi dữ liệu đến ngày 16/10/2017.

Để triển khai đo hiệu quả, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 667/KH-HQHT ngày 19/5/2017 về việc đo thời gian giải phóng hàng xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc; trong đó hướng dẫn chi tiết, cụ thể quá trình thu thập dữ liệu, các biểu mẫu, cách tính toán kết quả; đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai đo thời gian cấp Cục, cấp Chi cục. Bên cạnh đó, các Chi cục đã tích cực tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn để nhận được sự phối hợp, hợp tác trong quá trình đo, thu thập dữ liệu.

Công tác đo chính thức được thực hiện tại 05 Chi cục Hải quan trực thuộc, tổng tờ khai phát sinh trong tuần đo là 133 tờ khai (gồm 69 tờ khai xuất khẩu, 64 tờ khai nhập khẩu), trong đó phát sinh tờ khai thu thập dữ liệu nhiều nhất tại Chi cục HQCKQT Cầu Treo với 89 tờ khai, Chi cục HQ cảng Vũng Áng: 33 tờ khai, Chi cục HQ Hồng Lĩnh: 11 tờ khai, 02 đơn vị không phát sinh tờ khai là Chi cục HQ cảng Xuân Hải và Chi cục HQ KKT CQQT Cầu Treo. Quá trình đo được thực hiện bằng việc ghi nhận chi tiết các khoảng thời gian tác nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan lên hệ thống và thu thập dữ liệu thủ công từ khi đăng ký tờ khai, kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra chi tiết thực tế hàng hóa, kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế, thời gian tác nghiệp của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

Công chức Hải quan kiểm tra phương tiện vận tải XNC qua CKQT Cầu Treo

Kết quả, thời gian trung bình từ khi đăng ký tờ khai xuất khẩu đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng giảm 17 giờ 41 phút 44 giây so với đợt đo lần 2 năm 2016 (đạt 19 giờ 10 phút 47giây). Thời gian trung bình từ khi đăng ký tờ khai nhập khẩu đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng tăng 16 giờ 56 phút 6 giây so với đợt đo lần 2 năm 2016 (đạt 4 ngày 21 giờ 38 phút 37 giây).

Như vậy, thời gian giải quyết đối với hàng nhập khẩu còn kéo dài, các nguyên nhân được kể đến như: Do khoảng cách địa lý từ doanh nghiệp đến cửa khẩu/địa điểm làm thủ tục hải quan còn xa, việc xuất trình hồ sơ cho cơ quan hải quan kiểm tra còn mất nhiều thời gian; Tỷ lệ luồng đỏ chiếm cao trong tổng số tờ khai nhập khẩu (36,2%); Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, doanh nghiệp có thể có sai sót phải sửa chữa một số tiêu chí trên tờ khai. Nhiều lô hàng nhập khẩu có số lượng dòng hàng nhiều, lượng hàng lớn, mặt hàng phức tạp, đã ảnh hưởng đến thời gian thông quan/giải phóng hàng.

Qua cuộc đo này, để tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa, một số giải pháp, kiến nghị được đặt ra trong thời gian tới:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối tác Hải quan-doanh nghiệp, trong việc đào tạo, hướng dẫn nâng cao kỹ năng khai báo hải quan cho doanh nghiệp nhằm giảm sai sót, tránh điều chỉnh, sửa đổi khi thực hiện thủ tục hải quan. Đề nghị doanh nghiệp xuất trình hồ sơ kịp thời ngay sau khi đăng ký tờ khai hoặc nộp các chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan (như kết quả kiểm tra chuyên ngành) ngay sau khi nhận được kết quả để cơ quan hải quan xác nhận thông quan kịp thời, đúng quy định.

Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại cần phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan hải quan trong quá trình cập nhật đồng bộ dữ liệu tờ khai và chứng từ nộp tiền để đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

- Đề nghị Tổng cục Hải quan sớm nghiên cứu phần mềm hỗ trợ quá trình thu thập dữ liệu, tính toán kết quả phục vụ công tác đo thời gian được thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả trong toàn Ngành.

Một số kết quả cụ thể

Hàng nhập khẩu:

Thời gian tác nghiệp cụ thể của cơ quan Hải quan tại từng khâu nghiệp vụ  trong quá trình làm thủ tục hải như sau: Thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ: 8:24:26; Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng Đỏ): 00:41:23; Thời gian kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế: 3 ngày 11:38:23. Thời gian từ khi DN đăng ký TK IDC đến khi DN xuất trình hồ sơ: 3 ngày 6:40:18; Thời gian từ khi DN xuất trình hồ sơ đến khi CQHQ bắt đầu kiểm tra hồ sơ: 1:00:32.

Hàng xuất khẩu:

Thời gian tác nghiệp cụ thể của cơ quan Hải quan tại từng khâu nghiệp vụ  trong quá trình làm thủ tục hải như sau: Thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ: 0:07:33; Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng Đỏ): 0:46:40. Thời gian từ khi DN đăng ký TK IDC đến khi DN xuất trình hồ sơ: 7:57:18; Thời gian từ khi DN xuất trình hồ sơ đến khi cơ quan Hải quan bắt đầu kiểm tra hồ sơ: 7:30:00.

 

  Tuyết Nguyễn - PNV

Tin cùng chuyên mục