Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đội Kiểm soát Hải quan tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu xăng dầu trên biển

11/23/2017 5:20:17 PM

            Hoạt động buôn lậu xăng, dầu trên biển đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội đất nước, như: thất thu cho ngân sách, gây mất an ninh, an toàn trên biển; tạo bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh; chất lượng xăng dầu không được kiểm soát; nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường biển...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tính đến tháng 10/2017, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu vẫn diễn biến phức tạp, trọng điểm tại các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kiên Giang… Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính trong việc triển khai các giải pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Trong thời gian qua, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động nắm bắt, quán triệt văn bản chỉ đạo của các cấp, sở, ban, ngành về chống buôn lậu xăng dầu; Tập trung lực lượng tăng cường đến địa bàn trọng điểm, khai thác và vận dụng tối đa các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện công tác chống buôn lậu xăng dầu đạt hiệu quả cao nhất. Đơn vị đã ký kết kế hoạch phối hợp với Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu xăng dầu tại địa bàn cảng Vũng Áng, Sơn Dương nhằm tăng cường kiểm soát đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung, Đội Kiểm soát Hải quan đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng chính quyền địa phương… trong trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình buôn lậu trên địa bàn.

Đội Kiểm soát Hải quan họp bàn với Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng về phương án chống buôn lậu xăng dầu trên biển

 Tuy vậy, phải nhìn nhận một thực tế rằng, hiện nay công tác đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển của chúng ta vẫn mang tính răn de, phòng ngừa là chính. Một số nguyên nhân được đưa ra như sau: Đối tượng buôn lậu thường trang bị các thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn. Trong khi đó, các phương tiện hỗ trợ kiểm tra, giám sát của lực lượng Hải quan còn thiếu, chưa tạo ra sự chủ động, hiệu quả trong đấu tranh với hoạt động buôn lậu xăng dầu trên biển. Ngoài ra còn các yếu tố khác như thời tiết, sóng gió, nhân lực có chuyên môn, hiệu quả phối hợp với các đơn vị ngoài ngành chưa cao ...

Trong thời gian tới, Đội Kiểm soát Hải quan một mặt tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ kế hoạch, chỉ đạo của của cấp trên, sở, ban, ngành liên quan về chống buôn lậu, gian lận thương mại nói chung và buôn lậu xăng dầu nói riêng; Bố trí lực lượng thường xuyên có mặt tại các địa bàn trọng điểm như cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương, cảng Xuân Hải… kịp thời tiếp nhận, nắm bắt thông tin về tình hình xẩy ra trên địa bàn; Chú trọng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng về trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm tra, thống nhất trong xử lý hành vi; Mặt khác, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền truyền ngay tại cửa khẩu, cảng biển để người dân, doanh nghiệp thấy rõ tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu, đồng thời không tham gia, tiếp tay, bao che cho hoạt động  này; kịp thời tổ giác tội phạm đến cơ quan Hải quan và các lực lượng chức năng có liên quan.

Bá Tuấn (Đội Kiểm soát Hải quan)   

Tin cùng chuyên mục