Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Quy chế trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

11/30/2017 2:57:26 PM

Ngày 23/11/2017 vừa qua Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2413/QĐ-BTC về Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 574/QĐ - BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là quy chế quy định chi tiết việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế các cấp, bao gồm:

1.Trao đổi, cung cấp thông tin về người nộp thuế thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Phối hợp đánh giá và áp dụng kết quả đánh giá tuân thủ, xếp hạng rủi ro doanh nghiệp trong quản lý hải quan, quản lý thuế.

3. Phối hợp đánh giá, công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với doanh nghiệp được công nhận theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, hải quan.

5. Phối hợp xử lý những bất cập, vướng mắc trong quy trình nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế...

Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế kèm theo 2 phụ lục đó là Danh mục cơ quan Thuế trao đổi, cung cấp và Danh mục cơ quan Hải quan trao đổi, cung cấp. Theo đó thay đổi thời hạn phối hợp kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, Thuế giữa hai cơ quan. Cụ thể như sau:

1. Đơn vị phối hợp phải kiểm tra, xác minh và trả lời cho đơn vị đề nghị trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu (quy định cũ không giới hạn thời gian).

2.Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, phải trả lời và nêu rõ lý do cho đơn vị đề nghị biết trong vòng 03 ngày làm việc, giảm 02 ngày so với quy định cũ.

3. Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, đơn vị phối hợp phải chuyển giao ngay vụ việc vi phạm cho đơn vị có thẩm quyền xử lý (quy định cũ giới hạn thời hạn chuyển giao là 05 ngày làm việc).

4. Đối với vụ việc có tình tiết phức tạp, thời hạn chuyển giao có thể kéo dài không quá 20 ngày làm việc. /.

                                              Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh tổng hợp

 

Tin cùng chuyên mục