Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04-10/12/2017

12/4/2017 3:25:08 PM

 

Giờ Nội Dung Thành Phần
 04-12-2017 Thanh tra tại Công ty TNHH  XNK Elena Theo Quyết định số 707/QĐ-HQHT; lái xe: Hoài An
  Họp Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các đơn vị Lãnh đạo Cục; Trưởng các phòng tham mưu; Lãnh đạo Phòng TCCB-TTr
05-12-2017 Họp Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị
  Họp Giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Trưởng các đơn vị trực thuộc.
  Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2017 Đại diện Đảng ủy Khối; Đại diện các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh (đại biểu); Lãnh đạo Cục, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy (đối tượng kiểm điểm); Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (mời dự kiểm điểm), Bí thư Đoàn TN.
  Làm việc theo Giấy mời số 107/GM-KKT của Ban Quản lý KKT tỉnh về Danh mục miễn thuế của Công ty Formosa Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, công chức Phòng Nghiệp vụ
06-12-2017 Đảng ủy Khối kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2017. Đoàn kiểm tra, các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Cục.
  Làm việc với Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC năm 2017 Đoàn kiểm tra; Đ/c Nguyễn Hồng Linh - PCT; Phòng Nghiệp vụ; Đại diện các phòng (Văn phòng, TCCB-ttra; CBL&XLVP)
  Văn phòng họp triển khai công việc. CBCC, HĐLĐ 68 thuộc Văn phòng; Kính mời đ/c Lê Mạnh Hùng - Chi cục KTSTQ dự họp
  Họp Phòng CBL&XLVP Phòng CBL&XLVP
  BCH Đoàn cơ sở họp, triển khai hoạt động cuối năm. BCH Đoàn CS.
09-12-2017 Lịch trực cuối tuần Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT; Đ/c Đào Nghĩa Đồng - PCVP; Lái xe: Đ/c Xuân Long; Văn Thư: Đ/c  Ngọc Anh
10-12-2017 Lịch trực cuối tuần Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT; Đ/c Đào Nghĩa Đồng - PCVP; Lái xe: Đ/c Xuân Long; Văn Thư:  Đ/c Ngọc Anh

Tin cùng chuyên mục