Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Giới thiệu một số nội dung sửa đổi tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP

1/2/2018 10:18:28 AM

       Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ký Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

        Nghị định 125/2017/NĐ-CP được ban hành nhằm giải quyết các vấn đề sau: thống nhất với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian áp dụng biểu thuế cũ từ ngày 01/9/2016 đến nay và nhằm hạn chế tác động của việc xóa bỏ thuế nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN.

        Các nội dung sửa đổi chính đáng lưu ý tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP như sau:

       - Thay thế 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP để thống nhất với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

       -  Bổ sung nguyên tắc kê khai tên hàng và mã hàng đối với các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211:

          Đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng có số thứ tự (STT) 211 tại Biểu thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan kê khai tên hàng và mã hàng của mặt hàng đó theo mã hàng 8 chữ số tương ứng với mã hàng 8 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và ghi mức thuế suất thuế nhập khẩu là 5%. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện:
         1. Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không thuộc các nhóm có STT từ 1-210 tại Biểu thuế xuất khẩu.
         2. Có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thực hiện theo Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

        - Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết về việc thực hiện thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

        - Sửa đổi thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng.

       - Sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu gồm sửa đổi về mô tả hàng hóa, các tiêu chí kỹ thuật cũng như thuế suất của 9 nhóm mặt hàng như: nhôm ở dạng thanh, que, hình; gỗ; thanh đồng; xỉ;...

        -  Sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu gồm một số nội dung chính sau:

        + Sửa đổi thuế nhập khẩu của 151 dòng thuế thay đổi thuế suất do chuyển đổi danh mục tập trung vào một số nhóm mặt hàng như thủy sản, thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ, gỗ, lốp cao su, dệt may, gốm sứ, màn hình, máy chiếu, bộ nhớ, mạch điện tử, ô tô,…;

        + Sửa đổi về tiêu chí kỹ thuật cũng như mức thuế của 33 nhóm mặt hàng như: mặt hàng nhôm chưa gia công, không hợp kim và hợp kim, than, ethanol nhiên liệu (E100), clinker, xi măng, sắt thép...;

        + Bổ sung thêm 05 nhóm có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng vào Chương 98, ví dụ như: set top boxes, thuốc trị mụn trứng cá, kính quang học chưa được gia công về mặt quan học,...

  Nghị định 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, xem tại đây

Biện Hoài - PNV

 

Tin cùng chuyên mục