Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 08/01-14/01/2018

1/5/2018 4:36:59 PM

 

Ngày Giờ Nội Dung Thành Phần Địa Điểm
Thứ Hai 08-01-2018 07:00 - 07:30 Lãnh đạo trực và xử lý văn bản trong tuần (từ 08 - 14/01): Đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, Đ/c Bá Chiến - PCVP    
  07:30 - 11:30 Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính năm 2017 (Tài liệu do Sở Tài chính phát tại Hội nghị) Các đồng chí Lãnh đạo Cục; Trưởng các phòng tham mưu; Lái xe: Sỹ Dũng Trụ sở KBNN tỉnh
Thứ Ba 09-01-2018 08:00 - 10:00 Chi cục HQ cảng Xuân Hải tổng kết công tác năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c Đinh Văn Hoà - PCT; Lái xe: Xuân Long, CBCC, HĐLĐ đơn vị  
  14:00 - 17:00 Chi cục HQ cảng Vũng Áng tổng kết công tác năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c Lương Trường Thọ - CT; Đ/c Đinh Văn Hoà - PCT; Đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB-NV, VP; CBCC, HĐLĐ đơn vị  
Thứ Tư 10-01-2018 07:50 - 10:50 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận 2017 Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT; Lái xe: Hoài An Hội trường số 1 Nhà làm việc VP tỉnh uỷ
  08:50 - 11:00 Làm việc và khảo sát thực tế địa điểm đề xuất dự án của Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng Đ/c Nguyễn Hồng Linh - PCT; Đại diện Lãnh đạo Phòng NV; Lái xe: Hoài An (Phòng NV chuẩn bị tài liệu) CK Cầu treo
Thứ Năm 11-01-2018 07:50 - 11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của TCHQ (Các đại biểu có mặt trước 20p để ổn định tổ chức, trang phục: Hải quan thu đông) Theo CV 17/HQHT-VP Hội trường Kho bạc NN
Thứ Sáu 12-01-2018 08:00 - 20:00 Lễ khởi công công trình Trụ sở làm việc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh   KĐT Bắc Tp Hà Tĩnh
Thứ Bảy 13-01-2018 08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần Đ/c Nguyễn Hồng Linh - PCT, đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, Lái xe: Đ/c Xuân Long  
Chủ Nhật 14-01-2018 08:00 - 17:00 Lịch trực cuối tuần Đ/c Nguyễn Hồng Linh - PCT, đ/c Bá Chiến - PCVP, Văn thư: Đ/c Ngọc Anh, Lái xe: Đ/c Xuân Long  

Tin cùng chuyên mục