Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

Kỷ niệm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"

1/9/2018 11:15:19 AM

 Tác phấm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời năm 1848, đến nay vẫn có giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại to lớn. Nhân dịp kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn Đề cương tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dưới đây là nội dung Đề cương:

 

Tin cùng chuyên mục