Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Ngành Hải quan triển khai đánh giá năng lực công chức

1/16/2018 2:57:05 PM

 

(HQ Online)- Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan), năm 2018, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo công tác tại 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính từ cơ quan Tổng cục Hải quan đến một số cục hải quan tỉnh, thành phố.

Hoạt động nghiệp vụ của CBCC Chi cục Hải quan Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: T.Trang.

Đây là định hướng triển khai đổi mới quản lý nguồn nhân lực trong năm 2018. Hoạt động này nằm trong chương trình phát triển nguồn nhân lực của ngành Hải quan đến năm 2020, với mục tiêu góp phần đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa hoạt động hải quan, hướng tới tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, nâng cao năng lực công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công chức, công vụ, chống phiền hà sách nhiễu, nâng cao tính liêm chính hải quan.

Mục tiêu được đề ra trong năm 2018 là hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm-VTVL (danh mục, bản mô tả công việc; danh mục sản phẩm), từ đó làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của VTVL; Đánh giá được năng lực công chức thừa hành trong 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính tại 6 vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục (Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Pháp chế) và một số Cục Hải quan (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh).

Cụ thể, trong năm 2018 sẽ đánh giá năng lực và bước đầu ứng dụng vào công tác tổ chức cán bộ (xác định nhu cầu đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp). Bên cạnh đó, sẽ chuẩn bị những hoạt động cho năm tiếp theo: Chuẩn hóa hệ thống VTVL, đổi mới hoạt động đào tạo theo yêu cầu năng lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia theo lĩnh vực HS và trị giá, xây dựng năng lực cấp phòng và tương đương trở xuống….

Mục tiêu của năm 2019 là: Đánh giá được năng lực công chức tất cả các lĩnh vực của ngành, ứng dụng điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, đào tạo tại một số lĩnh vực, đơn vị, bước đầu quản lý được kết quả công việc của công chức tại một số vụ, cục, cục hải quan.

Mục tiêu đến năm 2020: Triển khai đồng bộ các hoạt động đánh giá năng lực, quản lý kết quả công việc và các ứng dụng trong công tác nhân sự đối với các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chính của ngành.

(Theo Thu Trang - baohaiquan.vn)

 

Tin cùng chuyên mục