Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đảng uỷ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6, Khoá XII

1/23/2018 11:22:40 AM

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐU ngày 20/12/2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, sáng 22/01/2018, Đảng uỷ Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức  Hội nghị học tập học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6, Khoá XII tại Trụ sở Chi cục HQKKT Cầu Treo cho gần 100 đảng viên, quần chúng thuộc các Chi bộ trực thuộc.

        Hội nghị đã nghe các Đ/c Nguyễn Đình Long - Phó Bí thư, Phó cục trưởng và Đ/c Lê Minh Đức - TP TCCB&TTra, Báo cáo viên ĐUK giới thiệu và liên hệ thực tế công việc, đề ra những giải pháp căn cơ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

    Kết thúc buổi học, Ban tổ chức lớp đề nghị các Chi bộ tiếp tục quán triệt CBCC, Đảng viên, HĐLĐ nghiên cứu, liên hệ viết bài thu hoạch gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; thảo luận, xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị TW 6, Khoá XII một cách cụ thể để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Sau lớp học này, Đảng uỷ Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tổ chức lớp thứ 2 tại Hội trường Cục Hải quan Hà Tĩnh cho các CBCC, Đảng viên, HĐLĐ còn lại.

 Lý Trọng Ngọc – Chi bộ Hải quan Khu kinh tế.  

Tin cùng chuyên mục