Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Chính phủ ban hành quy định mới về cách tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy

2/26/2018 9:07:19 AM

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ảnh minh hoạ 

Theo đó, khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định này là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn được tính theo thuốc phiện chứa 10% morphine làm căn cứ quy đổi.

Tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định của Nghị định này nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.

Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại các điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/02/2018.

                                                Đặng Hùng Dũng – Phòng CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục