Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Xây dựng lực lượng Hải quan Hà Tĩnh đáp ứng tình hình mới

3/13/2018 9:41:32 AM

          Xây dựng lực lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan Hải quan. Với đặc thù là người “gác cửa nền kinh tế đất nước” -  công chức Hải quan làm việc trong môi trường đầy thử thách, đòi hỏi phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trong sáng, liêm chính, giàu nghị lực và quyết tâm. Hiểu thật rõ và sâu sắc điều đó, hơn 20 năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã rất chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng “trong sạch, vững mạnh”. 

So với ngày đầu chỉ với 44 CBCC được chuyển từ Hải quan Nghệ Tĩnh về, đến nay Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã 248 cán bộ công chức, HĐLĐ được phân bố tại 12 đơn vị thuộc, trực thuộc (gồm 8 Chi cục, Đội, 4 Phòng, Ban chức năng) với 87,7% cán bộ công chức đạt trình độ Đại học và trên Đại học. Đảng bộ Cục hiện có 10 Chi bộ trực thuộc với 152 đảng viên. Công đoàn Cơ sở có 10 Công đoàn bộ phận với hơn 200 công đoàn viên và Đoàn Thanh niên có 06 Chi đoàn với hơn 130 đoàn viên.

         Xác định đây là phương thức lãnh đạo quan trọng nhất, như Bác Hồ nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Những năm qua, Đảng ủy luôn thực hiện đúng các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác cán bộ; Quan tâm kiện toàn cấp ủy các Chi bộ nhằm tạo tính thường xuyên, liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo; Chú ý phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, tinh thần đổi mới để đề bạt vào vị trí lãnh đạo; Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đảm bảo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được giao, không bổ nhiệm cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn. Cán bộ, công chức trong đơn vị luôn được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức.

          Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ cán bộ trẻ

Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành Hải quan “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới” (nay là “Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”), tạo đà phát triển cho các năm sau, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, quan tâm, tạo cơ hội và coi trọng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, năng lực và thời gian công hiến cho đơn vị. Tổng số CBCC giữ chức vụ từ cấp lãnh đạo Đội trở lên hiện nay tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là 62 đ/c, trong đó có nhiều đồng chí trẻ (có 23 đ/c dưới 40 tuổi).

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm đối với đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng

 Với quyết tâm xây dựng lực lượng cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, Hải quan Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức; thực hiện công tác thanh tra công vụ; thực hiện chương trình hành động thực hiện các giải pháp ngăn chặn và chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục, cấp Đội, tự thanh tra, kiểm tra phát hiện chấn chỉnh các sai sót nghiệp vụ, thường xuyên giáo dục và triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tiêu cực. Đặc biệt từ năm 2011 cho đến nay, triển khai thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của Tổng cục Hải quan với phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, đơn vị đã thực hiện đúng theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, đáp ứng thời gian yêu cầu trong Tuyên ngôn.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011, Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cho đến nay, toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ. Hàng năm, đều thực hiện 2 cuộc kiểm tra, thanh tra nội bộ với các nội dung thiết thực, đảm bảo việc kiểm tra và xử lý các sai sót nghiệp vụ một cách khách quan, công bằng và không để phát sinh các trường hợp thành viên Đoàn kiểm tra có biểu hiện tiêu cực.

Thực hiện nghiêm túc quy định về luân chuyển, điều động

Bên cạnh đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời góp phần phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn thực hiện nghiêm túc và đúng quy định công tác luân chuyển trong đơn vị, tạo điều kiện cho CBCC phát huy đúng sở trường trong công việc. Hàng năm, tuy số lượng cán bộ công chức, người lao động được điều động, luân chuyển khá lớn nhưng được cân nhắc, bố trí hợp lý nên vẫn đảm bảo được tính ổn định trong công tác, giữ vững chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ công chức và các đơn vị thuộc, trực thuộc. 

Chú trọng công tác thi đua - khen thưởng

Thực hiện khẩu hiệu và phong trào thi đua của ngành, hàng năm Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đều phát động phong trào thi đua của đơn vị với các nội dung cụ thể thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh về chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác khen thưởng, thực hiện khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên các cá nhân tổ chức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng, ban, Chi cục, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh nhằm đảm bảo 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung đã đề ra, đồng thời triển khai các văn bản của Tổng cục Hải quan về việc phát động phong trào thi đua của ngành Hải quan đến cán bộ công chức trong toàn đơn vị. Ngoài ra, việc xây dựng tập thể, cá nhân điển hình được Ban Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh rất quan tâm. Tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, thành tích tiêu biểu đều được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục biểu dương ngay tại Lễ chào cờ hàng tháng.

Tuyên dương các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo cán bộ cũng được chủ trọng và đẩy mạnh để tạo ra một đội ngũ vững về chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chuyên sâu, trọng điểm và hiệu quả; Tích cực cử CBCC tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng do ngành và các đơn vị ngoài ngành tổ chức; Chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn nội bộ đáp ứng nhu cầu nắm bắt những văn bản mới, sử dụng thành thạo các chương trình tin học, các ứng dụng và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như: bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, giá, phân loại hàng hóa, Công ước HS… hay kỹ năng viết, biên tập tin, bài, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, nghệ thuật giao tiếp… Điểm mới của các lớp học là không truyền thụ kiến thức lý thuyết một cách khô khan mà tập trung làm rõ các vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động quản lý nhà nước về Hải quan để cùng thảo luận, tìm ra các giải pháp.

 Phối hợp Học viện Ngoại giao tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp đối ngoại cho CBCC toàn Cục

 Đẩy mạnh và hướng tới tính hiệu quả của công tác đào tạo là sự cụ thể hóa chủ trơng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng đòi hỏi tất yếu của sự phát triển và khẳng định vai trò tiên phong của ngành Hải quan trong cải cách, hiện đại hóa. Với sự quan tâm, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi từ phía lãnh đạo đơn vị, đến cuối năm 2017, với 248 CBCC thuộc biên chế, đơn vị đã có số CBCC có trình độ đại học và cao học chiếm tỷ lệ gần 90% với 47 đ/c có trình độ thạc sỹ, 8 công chức có trình độ cử nhân tiếng Anh, 17 công chức có trình độ cử nhân Tin học, 9 công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”

Không chỉ chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục còn khuyến khích cán bộ công chức tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cộng đồng, quan tâm công tác xã hội, từ thiện… Cán bộ công chức của đơn vị luôn sôi nổi, đều tay ở các hoạt động Đảng, đoàn thể.

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh ủng hộ, giúp đỡ gia đình bệnh nhân khó khăn

Nhờ những nỗ lực đó mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã để lại những dấu ấn nổi bật, khẳng định “thương hiệu” và vị trí dẫn đầu, tiêu biểu trong các hoạt động phong trào đoàn thể của tỉnh Hà Tĩnh. Gần đây nhất vào năm 2017, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã làm dày thêm bảng vàng thành tích với: Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp Khối và cấp Đảng ủy Khối); Giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao Hải quan các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 13 (tổ chức tại Huế); Đăng cai tổ chức thành công Hội thao Khối Tài chính - Kinh tế để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Tham gia Hội thao Khối Tài chính - Kinh tế năm 2017

Điều cần đặc biệt khẳng định không chỉ nằm ở bề nổi của bảng thành tích mà là tính thực chất và chiều sâu của công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ công chức đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Giáo dục và xây dựng một đội ngũ giàu lòng yêu thương, biết sẻ chia vì cộng đồng là “điểm nhấn văn hóa” mà Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng đến và nỗ lực thực hiện.

Những nét tiêu biểu, nổi trội của Hải quan Hà Tĩnh như đoàn kết, kỷ cương, luôn giữ vững truyền thống…đã thể hiện xuyên suốt và nổi bật trong suốt hơn 25 năm qua. Đơn vị còn luôn là lá cờ đầu trong phong trào đổi mới, cải cách thủ tục vì có một đội ngũ luôn năng động, sáng tạo. Để giữ vững được điều này là một thử thách và nỗ lực cực kỳ to lớn của đơn vị, nhất là trong môi trường làm việc đầy cám dỗ và thử thách tiền, hàng. Thành tích tốt trong công tác xây dựng lực lượng là nguyên nhân và đóng góp rất lớn để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Chiến công Hạng Nhất, 6 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Hướng đi và giải pháp trong thời gian tới

         Để xây dựng lực lượng Hải quan Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn, định hướng Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả của ngành và đặc thù của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo các tiêu chí về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của ngành và sự phát triển của đất nước, tỉnh nhà, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

         - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phòng chống, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật; Kiên quyết thay thế cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ;

         - Thực hiện nghiêm quy định, kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ. Đối với công tác đánh giá cán bộ, bố trí, điều động, luận chuyển cán bộ cần phải đúng người, đúng việc, cần đánh giá theo nhu cầu công việc để từ đó có cách bố trí cán bộ một cách hợp lý;

          - Đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc, giảm hội họp, giấy tờ hành chính; 

        - Xây dựng và bồi dưỡng cán bộ công chức, người lao động Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh theo Bộ tiêu chí về văn hóa đã xây dựng; Tiếp tục triển khai các giải pháp có tính lâu dài, bền vững nhằm nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCC khi thực thi công vụ;

         - Xây dựng Chương trình, Kế hoạch đào tạo sát đúng, thiết thực, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa;

          - Hàng năm, đều xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; Kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, tỉnh Hà Tĩnh quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Xử lý nghiêm, kịp thời, công khai theo quy định của pháp luật tổ chức và cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ, Ngành về công tác thanh tra kiểm tra; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc và toàn thể CBCC, người lao động;

- Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục quán triệt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục