Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Văn hóa - Giải trí

Ba anh công nhân

3/14/2018 8:05:41 AM

      Có ba anh công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng một tòa nhà thì có một người đến đứng xem. Anh công nhân thứ nhất quần áo lấm lem, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày không được vui vẻ. Người đang đứng xem ấy hỏi: “Anh đang làm gì thế?” Anh công nhân ấy đáp: “Tôi đang xếp gạch”. Anh công nhân thứ hai cũng thế. Người ấy lại hỏi, “Anh đang làm gì thế?” Anh công nhân này đáp: “Tôi đang kiếm cơm, 10 đô la/ngày”. Anh công nhân thứ ba quần áo cũng lấm lem, người ngợm cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt mày rạng rỡ, phấn khởi. Anh ta cũng chăm chỉ làm việc như hai anh kia nhưng với anh, công việc xem ra không quá nặng nề và áp lực như đối với hai anh kia. Người ấy lại hỏi anh công nhân thứ ba: “Anh đang làm gì thế?” Anh này đáp: “Tôi đang xây một ngôi thánh đường".

       Hãy nhìn công việc từ góc độ của mục đích, chứ không phải là những hoạt động chúng ta đang làm.

(Theo NXB Trẻ)

Tin cùng chuyên mục