Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Tuổi trẻ Hải quan Hà Tĩnh chung tay “Thắp sáng đường quê”

3/23/2018 2:47:48 PM

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhân tháng thanh niên 2018, ngày 22/3 Tuổi trẻ Hải quan Hà Tĩnh đã chung tay với Xã đoàn Sơn Mỹ - Hương Sơn thực hiện công trình đường điện chiếu sáng tại thôn Phú Mỹ với tổng chiều dài đường dây thực hiện là 2,5 Km.

Đoàn cơ sở Cục Hải quan Hà Tĩnh đã cử 14 đoàn viên tham gia thi công công trình trong 1 ngày và hỗ trợ kinh phí thực hiện 10 triệu đồng, toàn bộ kinh phí được huy động từ các đoàn viên của Đoàn cơ sở Cục Hải quan Hà Tĩnh, sự đóng góp này tuy nhỏ, nhưng góp phần lớn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

Đây là công trình “Thắp sáng đường quê” thứ 2 mà Tuổi trẻ Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện tại Xã Sơn Mỹ, Hương Sơn trong 2 năm qua và Sơn Mỹ là đơn vị mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang nhận đỡ đầu trong việc thực hiện nông thôn mới.  

Phan Thông

Tin cùng chuyên mục