Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi cục Kiểm tra sau thông quan tăng cường kiểm tra mã HS

3/27/2018 8:09:23 AM

        Khai báo sai mã số hàng hóa (mã HS) là một trong những hành vi, thủ đoạn mà các doanh nghiệp hay thực hiện khi muốn trốn thuế hoặc làm giảm mức tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tới sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

         Nắm bắt điều này từ nhiều năm qua, Chi cục KTSTQ luôn chú trọng đến việc tăng cường kiểm tra mã HS đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lớn, mặt hàng thuộc luồng xanh... Trong những tháng đầu năm 2018, sau khi rà soát dữ liệu, phân tích và đánh giá rủi ro, Chi cục KTSTQ đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 01 doanh nghiệp, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất nhập khẩu kết hợp với kiểm tra thực tế hàng hóa; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Chú giải chi tiết HS, Chi cục đã phát hiện doanh nghiệp khai sai mã số HS đối với 27 dòng hàng trong tổng số 55 dòng hàng thuộc đối tượng được cơ quan hải quan ấn định tăng thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa nhập khẩu khai sai mã HS chủ yếu là các mặt hàng như: động cơ, vật liệu xây dựng, hóa chất. Số thuế ấn định tăng liên quan đến việc khai báo sai mã HS là 1,55 tỷ đồng.

 

 

Đây là kết quả thể hiện sự cố gắng, nỗ lực trong việc “chinh phục” một nghiệp vụ rất khó của ngành hải quan. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan, tạo môi trường cạnh tranh lành mạng giữa các doanh nghiệp./.

Kim Hiển

Tin cùng chuyên mục