Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Tổng kết và khen thưởng bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII)

4/2/2018 9:18:07 AM

         Sáng nay, tại Lễ chào cờ đầu tháng Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho các cá nhân có bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (khóa XII) đạt giải cao.

Thực hiện kế hoạch số 129-KH/ĐU ngày 20/12/2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), sau khi tổ chức các hội nghỉ học tập, quán triệt Đảng ủy Cục đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch, tổ chức chấm điểm nhằm đánh giá hiệu quả của việc quán triệt các Nghị quyết cũng như khả năng tiếp thu nội dung các Nghị quyết để có điều chỉnh kịp thời trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

         Tại buổi lễ, đã tuyên dương và khen thưởng cho 06 đồng chí gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 04 giải ba. Đây là những đồng chí có bài thu hoạch đạt chất lượng tốt, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, nghiên cứu kỹ nội dung các Nghị quyết, liên hệ đến thực tiễn đất nước, của địa phương, của ngành... Đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các nghị quyết cho địa phương, ngành, đơn vị...

 

Trao giải nhất

... giải Nhì

  

 và giải Ba

         Đây là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp vào cuộc sống, sau khi tổ chức các hội nghỉ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu (khóa XII) Đảng ủy Cục đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch, tổ chức chấm điểm nhằm đánh giá hiệu quả của việc quán triệt các Nghị quyết cũng như khả năng tiếp thu nội dung các Nghị quyết để có điều chỉnh kịp thời trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

VP

Tin cùng chuyên mục