Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

MỘT SỐ LƯU Ý KHI NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP NGÀY 20/4/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 05/6/2018.

5/2/2018 2:59:15 PM

 

           Ngày 20/4/2018, Chính phủ đã ban hàng nghị định 59/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

1.Bổ sung định nghĩa về khái niệm “kiểm tra chuyên ngành”, “cổng thông tin một cửa quốc gia” vào Điều 3;

2.Sửa đổi, bổ sung “địa điểm làm thủ tục hải quan”, theo đó Tổng cục trưởng  tổng cục Hải quan công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển… trước khi cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập kết để làm thủ tục hải quan thay vì trước đây Bộ trưởng Bộ tài chính chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại điều 4;

3.Bổ sung thêm “người khai hải quan” tại điều 5: “Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế”; “người thực hiện dịch vụ trung chuyển hàng hóa”;

4.Bỏ “vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”  khỏi đối tượng làm thủ tục hải quan tại điều 6;

5.Quy định cụ thể trị giá hàng hóa xuất khẩu tại Điều 20, theo đó sửa đổi, bổ sung các phương pháp xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu đồng thời quy định rõ áp dụng trình tự các phương pháp để xác định trị giá hàng xuất khẩu trong khi nghị định cũ chỉ quy định một phương pháp và cũng quy định rõ thế nào là “cửa khẩu xuất” .

6. Khoản 2 Điều 21 quy định: Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan đã thông báo, đề nghị người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo nhưng người khai hải quan không khai bổ sung thì Cơ quan hải quan xác định trị giá, ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế để thông quan hàng hóa thay vì trước đây Nghị định cũ quy định cơ quan hải quan thông quan hàng hóa theo khai báo của người khai hải quan và kiểm tra sau thông quan trong trường hợp không chấp nhận các cơ sở bác bỏ do cơ quan hải quan đưa ra.

Cũng tại điều 21, khoản 3 quy định rõ trường hợp nghi vấn về trị giá, cơ quan hải quan thông báo cơ sở nghi vấn, mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan dự kiến xác định và giải phóng hàng theo quy định, người khai hải quan thực hiện tham vấn với cơ quan hải quan làm rõ về tính chính xác của trị giá khai báo.

Trong khi theo Nghị định cũ thì trường hợp trên người khai hải quan đề nghị tham vấn thì cơ quan hải quan mới tham vấn và giải phóng hàng trên cơ sở số thuế người khai đã nộp. Trường hợp người khai hải quan không đề nghị tham vấn thì thông quan trên cơ sở số thuế người khai hải quan đã nộp và thực hiện kiểm tra sau thông quan.

7. Bổ sung thêm các trường hợp phải kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia gia công, sản xuất vào Điều 39:

+ Tổ chức, cá nhân, lần đầu tiên nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

+Tổ chức, cá nhân, nhập khẩu hàng hóa để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công lại toàn bộ hợp đồng gia công;

+ Khi phát hiện dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân lưu giữ nguyên liệu vật tư, linh kiện nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu ngoài các địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan.

8.1 Bổ sung thêm  khoản 3 Điều 43 về hàng quá cảnh:

+ Người khai hải quan phải đảm bảo nguyên niêm phong của hãng vận tải;

+ Hàng quá cảnh có thực hiện chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đóng chung container.

8.2  Bổ sung “Bản kê chi tiết hàng hóa theo mẫu do Bộ Tài Chính ban hành” vào mục “hồ sơ hải quan hàng quá cảnh”.

8.3 Cũng tại Điều 43 khoản 4 quy định:

Chỉ thực hiện niêm phong hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không, đường sắt trong trường hợp không còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển.

8.4  Khoản 9 Điều 43 quy định rõ trường hợp quy định cụ thể địa điểm thực hiện việc chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải; chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng giữa hàng quá cảnh với hàng hóa dự kiến nhập khẩu hoặc với hàng xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, hàng quá cảnh khác để xuất khẩu hoặc hàng quá cảnh đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh.

8.5 Khoản 10 Điều 43 quy định các điều kiện để hàng hóa quá cảnh được đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng xuất nhập khẩu;

9. Bổ sung “hồ sơ tàu chuyển cảng” vào Điều 65;

10. Bổ sung trách nhiệm của người khai hải quan vào Điều 67;

11. Bổ sung trách nhiệm của thuyền trưởng và trách nhiệm của Hãng tàu vào Điều 68.

CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG XUÂN HẢI TỔNG HỢP

 

 

Tin cùng chuyên mục