Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Thông tư 50/2018/TT-BTC: Mẫu chứng từ khai báo khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

6/8/2018 11:04:56 AM

Các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ, đường sông theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 50/2018/TT-BTC.

Theo đó, chỉ tiêu thông tin hướng dẫn khai báo với phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm:

Bản khai chung; Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển; Vận đơn chủ; Vận đơn thứ cấp; Danh sách thuyển viên; Danh sách hành khách; Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu; Bản khai hàng hóa nguy hiểm; Bản khai dự trữ của tàu.

Thêm vào đó, Thông tư quy định các mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông, gồm:

Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập-tái xuất; Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất-tái nhập; Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm nhập-tái xuất; Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm xuất-tái nhập.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

Xem chi tiết Thông tư 50/2018/TT-BTC tại đây

Tin cùng chuyên mục