Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung văn bản mới cho cộng đồng doanh nghiệp

6/29/2018 9:54:10 AM

 Ngày 28/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung các văn bản mới cho cộng đồng doanh nghiệp, tham dự Hội nghị có hơn 30 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như làm thủ tục hải quan tại đơn vị. 

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức của Chi cục đã tập trung giới thiệu đến đại diện các doanh nghiệp, đại lý thủ tục hải quan các nội dung chính, các điểm mới của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  Đồng thời, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cũng tiến hành giải đáp các câu hỏi, các vướng mắc của các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tăng thu ngân sách trên địa bàn.


  
                                                                                Phạm Anh Thắng

Tin cùng chuyên mục