Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi cục HQCK cảng Vũng Áng: Nhiều kết quả ấn tượng trong 7 tháng đầu năm

7/25/2018 9:11:04 AM

Với những nỗ lực triển khai công tác nghiệp vụ thường xuyên, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống thất thu, Chi cục HQCK cảng Vũng Áng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong công tác thu nộp NSNN 7 tháng đầu năm.

 

Từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua Chi cục HQCK cảng Vũng Áng ngày càng tăng, trong đó đa phần đều là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với rào cản là ngôn ngữ và khó khăn trong việc tiếp cận các chế độ, chính sách pháp luật Việt Nam; tập thể Lãnh đạo, CBCC Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng xác định, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục là giải pháp then chốt giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục và tăng thu ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQCK cảng Vũng Áng

Ngay từ đầu năm 2018, với quyết tâm đổi mới toàn diện, Chi cục HQCK cảng Vũng Áng đã chủ động trực tiếp tiếp cận với các doanh nghiệp có số thu lớn,doanh nghiệp lần đầu mở tờ khai để thu thập thông tin các doanh nghiệp, phân công công chức là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục và chính sách thuế; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới tới cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng tính chủ động và tuân thủ pháp luật khi thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan.Kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng đã được Chi cục quán triệt đến từng CBCC trong đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. 

Hoạt động cải cách, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp đã góp phần tích cực thúc đẩy XNK, thu hút đầu tư, trong những tháng đầu năm 2018 Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng đã thu hút, kêu gọi được 03 doanh nghiệp mới về làm thủ tục Hải quan, thu nộp ngân sách Nhà nước 654 triệu đồng.

Đã có hơn 409 thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống DVCTT tại Chi cục, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, việc triển khai Chương trình nộp thuế và thông quan 24/7 được đánh giá là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác.Đến nay, 100% số thuế thu nộp tại Chi cục được thực hiện bằng phương thức điện tử, trong đó đã có 4 doanh nghiệp tham gia giao dịch nộp thuế qua hệ thống này với tổng số thuế thu nộp là hơn 9 tỷ đồng.

 

Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng phổ biến văn bản mới đến cộng đồng DN

Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS được duy trì thông suốt tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục. Lũy kế đến 20/7/2018, Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng đã làm thủ tục thông quan cho 2.338 tờ khai (tăng 128,54% so với cùng kỳ năm 2017), tổng kim ngạch đạt 1.364,4triệu USD tăng 130% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngạch XK đạt 352,1 triệu USD, kim ngạch NK đạt 1.012,3 triệu USD.
 
Về công tác thu NSNN, bên cạnh sự gia tăng hoạt động XNK trong năm 2018 từ Công ty Formosa Hà Tĩnh thì nhờ sự chủ động vào cuộc quyết liệt, điều hành sát sao, sáng tạo của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, CBCC trong đơn vị, công tác thu ngân sách nhà nước của Chi cục HQCK Cảng Vũng áng đã có những khởi sắc. Lũy kế đến ngày 20/7/2018, Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng đã thu nộp NSNN 3.146,2 tỷ đồng, tăng 135,5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 94,82 % chỉ tiêu phấn đấu của cả năm mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giao cho đơn vị.
 
Trong công tác chống thất thu, 7 tháng đầu năm 2018, Chi cục đã thực hiện kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hơn 1660 tờ khai xuất nhập khẩu các loại. Qua quá trình kiểm tra, Chi cục đã xác định nghi vấn khai báo giá thấp so với cơ sở dữ liệu: 30 tờ khai (chuyển tham vấn: 04 tờ khai; chuyển kiểm tra sau thông quan tại chi cục: 26 tờ khai). Chi cục cũng đã thực hiện 02 cuộc KTSTQ, truy thu nộp NSNN số tiền hơn 234 triệu đồng; phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm hành chính, thu nộp NSNN 454 triệu đồng.
 
Dự báo tình hình trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh trong 6 tháng cuối năm 2018 tiếp tục có những thuận lợi nhất định, theo kế hoạch dự án của Công ty Fomosa Hà Tĩnh tăng cường XNK hàng hóa cho sản xuất, là cơ sở để công tác thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó đơn vị cũng đối mặt với không ít những khó khăn, đặc biệt là việc lợi dụng hành lý của các thuyền viên khi làm thủ tục nhập cảnh để buôn lậu; doanh nghiệp lợi dụng tính phức tạp của dây chuyền máy móc, công nghệ, nguồn gốc và trị giá hàng hóa để thực hiện các hành vi gian lận…Tuy nhiên với khí thế quyết tâm cao, tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức Chi cục Hải quan CK Cảng Vũng Áng sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh./.
 

                                                                               Mỹ Hạnh – Phòng Nghiệp vụ. 

Tin cùng chuyên mục