Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

8/1/2018 11:21:58 AM

Thực hiện Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) của Đảng số 71-KH/ĐU ngày 24/7/2018, sáng 01/8/2018 Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết TW7 (khóa XII) cho hơn 130 đảng viên, quần chúng thuộc các chi bộ trực thuộc.

Trong phần phát biểu khai mạc, Đ/c Lương Trường Thọ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã yêu cầu các đảng viên, quần chúng có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Lương Trường Thọ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng;  Đ/c Đinh Văn Hòa – UVBTV, Phó Cục trưởng và Đ/c Lê Minh Đức - Ủy viên BCH, Báo cáo viên Đảng ủy Khối giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Tiếp đó, ngày 06/8, Đảng ủy Cục sẽ tổ chức Hội nghị thứ 2 cho các đảng viên, quần chúng còn lại trong Đảng bộ tại Trụ sở Đội KS Hải quan.

Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

VP

Tin cùng chuyên mục