Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Tất cả các cục hải quan đều phải có tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế

8/3/2018 3:01:04 PM

 (HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập Tổ đôn đốc, thu hồi nợ thuế do lãnh đạo cục phụ trách công tác thuế làm tổ trưởng để triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế tại đơn vị.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, nhiệm vụ của tổ này cũng được Tổng cục Hải quan quy định: tham mưu xây dựng kế hoạch thu hồi nợ thuế của cục và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi nợ thuế nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao hàng nằm của cục và số nợ phát sinh khác tại đơn vị.

Chỉ đạo việc phân loại, xử lý nợ thuế và chỉ đạo lập hồ sơ theo dõi nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định.

Tham mưu và đề xuất cho cục trưởng giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thu hồi nợ thuế tại cục.

Đồng thời, thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để thu thập thông tin, xử lý, thu hồi các khoản nợ thuế của DN.

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác thu hồi nợ của các chi cục, nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ thuế, kiểm tra việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ nợ thuế tại các chi cục. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thu hồi và xử lý nợ đọng.

Được biết, thu hồi nợ thuế là một trong những giải pháp quan trọng của ngành Hải quan trong thực hiện công tác chống thất thu NSNN. Triển khai giải pháp này, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK để hướng dẫn thực hiện chung trong toàn ngành Hải quan.

Thu Trang - nguồn baohaiquan.vn

Tin cùng chuyên mục