Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu nộp NSNN đạt 128,3 % dự toán được giao.

8/31/2018 5:37:17 PM

Lũy kế tính đến ngày 31/8/2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp ngân sách nhà nước 3.977,8  tỷ đồng, đạt 128,3 % chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (3.100 tỷ đồng), đạt 117% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan giao (3.400 tỷ đồng), tăng 133,92% so với cùng kỳ năm 2017.

Về cơ cấu số thu theo từng sắc thuế, thuế GTGT vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu của đơn vị với 3.354,2 tỷ đồng (chiếm 84,3%), tiếp đó là thuế XNK đạt  577,6 tỷ đồng (chiếm 14,5%), thuế bảo vệ môi trường đạt 37,3 tỷ đồng (chiếm 0,9 %), thuế và các khoản phải thu khác đạt 8,7 tỷ đồng (chiếm 0,3%).

Trong đó, thu ngân sách qua khu vực cảng biển đạt 3.801,7 tỷ đồng, chiếm 95,57 % tổng số thu, thu qua khu vực biên giới đất liền đạt 176,1 tỷ đồng, đạt 4,43% tổng số thu.                                                                                                                                                        Công chức hải quan Chi cục Hải quan Vũng áng tiếp nhận tờ khai hải quan

Thông qua các hoạt động triển khai các giải pháp đồng hành, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp có hiệu quả, đến hết tháng 8 năm 2018, đã có 366 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua địa bàn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đặc biệt, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác thu nộp NSNN, đến nay trên 97,5% tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước tại đơn vị đều được thực hiện qua các ngân hàng thương mại và qua hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Trong tháng những tháng tiếp theo của năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chủ động rà soát các kế hoạch, nhiệm vụ thu NSNN đã đề ra ngay từ đầu năm, đánh giá tiến độ và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao; phát huy hiệu quả các hình thức giải đáp vướng mắc, hỗ trợ thông tin cho DN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ… 

                                                                                             Mỹ Hạnh - Phòng nghiệp vụ. 

Tin cùng chuyên mục