Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được giao dự toán bổ sung thu NSNN năm 2018.

9/5/2018 4:26:26 PM

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được giao dự toán bổ sung thu NSNN năm 2018.

 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 5132/TCHQ-TXNK ngày 31/8/2018, giao bổ sung thu ngân sách nhà nước cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thêm 2.800 tỷ đồng, nâng tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của đơn vị trong năm 2018 lên 5.900 tỷ đồng.

Việc Tổng cục Hải quan giao tăng chỉ tiêu thu cho một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong đó có Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là dựa trên cơ sở tốc độ tăng thu NSNN các tháng cuối năm của một số năm gần đây và phục vụ cho công tác điều hành, quản lý thu của Ngành.

Được giao chỉ tiêu bổ sung thu ngân sách nhà nước trong thời điểm chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm tài chính ngân sách 2018,cùng với thực trạng chung của toàn Ngành Hải quan, công tác thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chịu tác động mạnh từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết, phần lớn các mặt hàng XNK qua địa bàn đều không có thuế suất hoặc thuế suất bằng 0; nguồn thu chủ yếu của đơn vị thời gian qua đến từ việc nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu thành phẩm, sản phẩm của nhà máy thép; những tháng cuối năm điều kiện thiên nhiên thường không thuận lợi…

     Công chức Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện KTSTQ tại trụ sở DN.

Để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát lại toàn bộ số thu nộp NSNN của các Chi cục từ đầu năm đến nay, dự báo tình hình XNK của các DN trên địa bàn, đặc biệt là tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong điều kiện bình thường của các doanh nghiệp có số thu nộp NSNN lớn thời gian qua; trên cơ sở đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã giao chỉ tiêu phấn đấu cho các Chi cục Hải quan, theo đó, Chi cục Hải quan CK cảng Vũng áng là đơn vị được giao số thu phấn đấu lớn nhất với 5.713,8 tỷ đồng, Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo 120 tỷ đồng và 66,2 tỷ đồng cho các Chi cục còn lại.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các Chi cục Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp nêu tại Chỉ thị 555/CT-TCHQ ngày 26/1/2018, các văn bản hướng dẫn  về công tác thu NSNN và công tác thu hồi, xử lý nợ thuế; kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các DN tham gia hoạt động XNK, duy trì có hiệu quả tổ giải quyết nhanh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan,ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác thu nộp NSNN…   

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các Chi cục tập trung chống thất thu qua trị giá, đặc biệt với hàng hóa có trị giá lớn, thuế suất cao; tăng cường kiểm tra ở khâu thông quan và sau thông quan đối với tên hàng, mã số, mức thuế để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; tập trung xử lý các khoản nợ đã quá hạn 10 năm không có khả năng thu đòi; bố trí nguồn lực để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại một cách hiệu quả, góp phần chống thất thu ngân sách…

Lũy kế đến ngày 04/09/2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu nộp ngân sách nhà nước 4.060,3 tỷ đồng, đạt 130,97 % chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (3.100 tỷ đồng), đạt 119,42% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao và đạt 68,8 % chỉ tiêu giao bổ sung thu ngân sách nhà nước của Tổng cục Hải quan (5.900 tỷ đồng), tăng 128,1% so với cùng kỳ năm 2017.

                                                                     Mỹ Hạnh - Phòng nghiệp vụ. 

Tin cùng chuyên mục