Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử 24/7

9/18/2018 4:12:08 PM

Nhằm tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu nộp ngân sách, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang quyết liệt thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nộp thuế qua kênh điện tử 24/7.

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, điện tử hóa các thủ tục hải quan, tăng cường ứng dụng CNTT vào các quy trình nghiệp vụ nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác nộp thuế.

Lũy kế tính đến ngày 15/9/2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho 7.636 tờ khai hải quan (tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017), thu nộp NSNN số tiền 4.216,6 tỷ đồng, đạt 71,5% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Trong đó, với 99,1% tổng số thuế thu nộp (khoảng tỷ 4.180 tỷ đồng) được thực hiện bằng phương thức điện tử (qua ngân hàng thương mại phối hợp thu và qua hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7), chỉ còn chưa đầy 1% số thu nộp NSNN được thực hiện bằng tiền mặt. Trong bối cảnh điện tử hóa công tác thu ngân sách như hiện nay, đây là một tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của toàn ngành Hải quan.

Việc triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 tại các Chi cục Hải quan trực thuộc thời gian qua đã tạo thuận lợi, giảm thủ tục,chi phí cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, qua thống kê rà soát trong toàn đơn vị, tỷ lệ doanh nghiệp và số thuế thu nộp qua hệ thống này còn thấp (với 06/368 doanh nghiệp tham gia XNK và số thu nộp NSNN chưa đến 30 tỷ đồng). Nguyên nhân có thể chỉ ra ở đây là: Doanh nghiệp hài lòng và  thấy quen, phù hợp với phương thức nộp thuế qua các ngân hàng thương mại phối hợp thu, một số doanh nghiệp nộp thuế lớn có tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại chưa ký kết phối hợp thu qua hệ thống 24/7 với Tổng cục Hải quan, một số doanh nghiệp không thường xuyên XNK qua địa bàn...

  Ảnh minh họa: Công khai thủ tục hành chính tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 theo chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao 5.900 tỷ đồng, cũng như đẩy mạnh hơn nữa tỷ lệ thanh toán qua kênh điện tử 24/7, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các Chi cục Hải quan trực thuộc khẩn trương thực hiện rà soát danh sách các doanh nghiệp XNK trên địa bàn chưa tham gia đăng ký, nộp thuế điện tử 24/7; xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho từng doanh nghiệp phù hợp với mô hình quản lý của chi cục trên địa bàn; giao cán bộ công chức liên hệ với từng doanh nghiệp để tuyên truyền lợi ích, mức độ an ninh, an toàn khi giao dịch trên hệ thống của hải quan và hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử qua hệ thống 24/7.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các Chi cục Hải quan phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tiếp nhận các vướng mắc hoặc lý do doanh nghiệp còn e ngại khi tham gia nộp thuế điện tử 24/7 và trả lời các vướng mắc từ phía doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ thông tin nộp tiền từ ngân hàng chưa chuyển nộp NSNN để tránh sai sót trong khâu nộp thuế...

                                                                             Mỹ Hạnh - Phòng Nghiệp vụ. 

Tin cùng chuyên mục