Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Hội nghị phổ biến Bộ Luật hình sự 2015, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự 2015 và luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

9/21/2018 5:26:28 PM

            Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Hải quan, sáng ngày 21/9/2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2017 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho toàn thể cán bộ công chức.

Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Hải quan trong toàn ngành.

Đ/c Báo cáo viên đang giới thiệu về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Phòng CBL&XLVP Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã nhấn mạnh: “Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Cục, góp phần đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cán bộ, công chức Hải quan trong toàn Cục nắm vững những nội dung nêu trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của hai văn bản Luật, góp phần giúp đội ngũ cán bộ công chức  nắm rõ những thay đổi quan trọng trong chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về hai lĩnh vực hình sự và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được thể chế qua các quy phạm của pháp luật.

Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục