Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Chi cục KTSTQ chủ động thu thập, phân tích thông tin, tạo nguồn thu năm 2019

10/5/2018 10:23:39 AM

 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng KTSTQ (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần chống thất thu NSNN, với việc hoàn thành kiểm tra 12/16 DN tại trụ sở người khai hải quan; tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 9,1 tỷ đồng đạt 611% chỉ tiêu được giao của Tổng cục Hải quan (1,5 tỷ), đạt 457 % chỉ tiêu được giao của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (2 tỷ), tăng 497% so với cùng kỳ năm 2017.


Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Chi cục KTSTQ đã chỉ đạo tập trung, chú trọng kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, giao chỉ tiêu đến các chi cục trực thuộc về số cuộc và số thu. Đồng thời, nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác KTSTQ được triển khai đồng bộ: tập trung kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, trong đó chú trọng thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp lớn; lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao và những doanh nghiệp chưa thực hiện KTSTQ. Thu thập phân tích thông tin, tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các dấu hiệu, thủ đoạn gian lận, trốn thuế lớn trong các lĩnh vực như: về trị giá, về mã số, thuế suất, về hàng tạm nhập tái xuất, về chính sách ưu đãi miễn thuế.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục trong việc thực hiện các bước thu thập thông tin để làm tốt công tác lựa chọn đối tượng kiểm tra, đảm bảo kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng những đối tượng có rủi ro cao, giúp công tác KTSTQ thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả. Hiện tại, Chi cục đã thực hiện rà soát, đề xuất danh sách gồm 6 doanh nghiệp để KTSTQ đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2019 gửi Tổng cục Hải quan phê duyệt.

Năm 2019, dự báo một năm khó khăn cho lực lượng KTSTQ. Đứng trước áp lực chỉ tiêu số thu ngân sách Nhà nước mà Tổng cục Hải quan giao, trong khi số lượng DN có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh không chuyển biến lớn, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu (sắn lát, gỗ, trái cây…) không có thuế NK hoặc có thuế suất NK bằng 0%. Bài toán tìm nguồn thu được lãnh đạo Chi cục đặt ra nhiều phương án. Trong đó việc đổi mới công tác thu thập thông tin từ cơ sở được tiếp cận do quy định việc thu thập trực tiếp từ doanh nghiệp không được thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 có hiệu lực. Lãnh đạo Chi cục đã thành lập Đoàn công tác thu thập thông tin đến tận các Chi cục Hải quan trực thuộc, phối hợp với các Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp để nắm bắt khai thác thông tin của Doanh nghiệp, nhằm sàng lọc nắm bắt các thông tin mà trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành chưa được đáp ứng. Qua các kênh này, đội ngũ CBCC có thể dễ dàng sàng lọc, phân tích, lựa chọn, đề xuất đối tượng kiểm tra trọng điểm cũng là cơ sở để xây dựng và đề xuất danh sách doanh nghiệp KTSTQ theo kế hoạch năm 2019 trình Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ) phê duyệt.

                                                                      Tuyết Nguyễn-Thanh Tịnh (KTSTQ)

Tin cùng chuyên mục