Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Xuân Hải phổ biến, quán triệt Quy chế Kiểm tra công vụ trong ngành Hải quan.

11/22/2018 10:11:57 AM

              Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Xuân Hải đã tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với quán triệt triển khai thực hiện Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.

          Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản quy định thực hiện kỷ luật, kỷ cương góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan. Tuy nhiên, các quy định đến nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, cần phải sửa đổi, bổ sung để có các chế tài xử lý đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi công vụ. Theo đó, ngày 26 tháng 9 năm 2018 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2799/QĐ-TCHQ về Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan. Điểm khác biệt rõ nét, thể hiện tính cụ thể của quy chế này là định danh cụ thể hơn 300 hành vi vi phạm, tương ứng với đó là các chế tài xử lý từ nhắc nhở, phê bình đến kỷ luật buộc thôi việc. Đặc biệt, tại Chương 3 của Quy chế quy định chi tiết từng hành vi vi phạm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan từ tư thế, tác phong, lễ tiết đến hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Những mục tiêu quan trọng được Tổng cục Hải quan đặt ra trong Quy chế này cho thấy rõ quyết tâm cao của ngành trong đấu tranh chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức hải quan khi thực thi công vụ, minh bạch trong xử lý vi phạm của cán bộ công chức. Để thực hiện nghiêm túc Quy chế này, đòi hỏi mỗi CBCC trong đơn vị luôn phải nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng vào phương châm hành động của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh “Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, “Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018”./.

                                                                                                              Trí Dũng - HQ Xuân Hải

Tin cùng chuyên mục