Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Hướng dẫn thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng đối với xe ô tô biển CT,LB.

11/28/2018 10:46:32 AM

 Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 6968/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2018 hướng dẫn thống nhất trong việc kê khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng, tính thuế đối với với xe ô tô mang biển số CT và LB.

Theo đó, về thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu nên không phải kê khai thuế nhập khẩu trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, đối với các ô tô đủ điều kiện lưu hành, doanh nghiệp đã nộp thuế TTĐB trên tờ khai nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, khi thay đổi mục đích sử dụng không phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai hải quan mới.

Về thuế giá trị gia tăng, do doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT trên tờ khai nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam,do đó, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT trên tờ khai hải quan mới. Giá tính thuế trên tờ khai hải quan mới bằng(=) (giá xe ô tô nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu lần đầu + thuế TTĐB đã nộp tại tờ khai nhập khẩu lần đầu)x tỷ lệ phần trăm giá trị sử dụng còn lại.

Đối với các xe ô tô không đủ điều kiện lưu hành phải thanh lý, doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan hải quan nêu rõ lý do thanh lý, tên xe ô tô, số lượng, chủng loại, số khung, số máy, số, ngày tờ khai nhập khẩu lần đầu vào khu phi thuế quan kèm tờ khai thay đổi mục đích sử dụng. Doanh nghiệp cũng phải kê khai trị giá hải quan theo trị giá thực tế thanh lý, không phải kê khai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo giá thực tế thanh lý tại tờ khai hải quan mới.

 Trước đó, ngày 13/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc đồng ý miễn thuế nhập khẩu khi kê khai tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng đối với xe ô tô của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo đã nhập khẩu trước ngày 1/9/2016 và thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan ban đầu. Việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nhập khẩu vào khu kinh tế là tin vui đối với chủ sở hữu các phương tiện này.

Tại Hà Tĩnh hiện có 24 xe ô tô mang biển số CT, trong đó 21 xe ô tô làm thủ tục nhập khẩu qua cảng Hải phòng, 03 xe ô tô làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo và Chi cục Hải quan KKT CK Cầu Treo). Chủ nhân của xe ô tô là các doanh nghiệp có trụ sở đóng tại Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan thông báo đến các chủ phương tiện về nội dung các văn bản của Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Hải quan và hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương liên hệ với chi cục hải quan nơi mở tờ khai để làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định./.  

                                                                      Mỹ Hạnh – Phòng nghiệp vụ. 

Tin cùng chuyên mục