Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

12/7/2018 4:26:03 PM

      Sáng ngày 07/12/2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp, làm việc với Tổ công tác thuộc Hội đồng thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Tổ công tác do đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng cùng các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh. Về phía Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các CBCC được phân công phụ trách về lĩnh vực CCHC.

Toàn cảnh buổi làm việc

      Chỉ số cải cách hành chính được xác định qua việc đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính. Những nội dung trên được cụ thể hóa bằng Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 33 ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

       Tại buổi làm việc, Tổ công tác ghi nhận những chuyển biến tích cực của Hải quan Hà Tĩnh về công tác CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; Gắn kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) với rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên đánh giá tính khả thi của các quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp; Duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, thu nộp thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các đơn vị đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7; Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cấp độ 3,4 tại tất cả các Chi cục và tại Cục, cơ chế một cửa quốc gia, triển khai Hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định..

       Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số CCHC (năm 2017 đứng thứ hai toàn tỉnh). Trong thời gian tới, Tổ công tác cũng kiến nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 vào hoạt động, thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ và khắc phục những hạn chế sau kiểm tra; Nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục