Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

HẢI QUAN HÀ TĨNH 2018: CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

12/26/2018 4:59:31 PM

            Vượt 93,4% chỉ tiêu thu NSNN do Bộ Tài chính giao, vượt 76,3% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Tính đến thời điểm 26/12/2018, với số thu 5.995,3 tỷ đồng, Hải quan Hà Tĩnh vượt 93,4% chỉ tiêu thu NSNN 3.100 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao, vượt 76,3% chỉ tiêu 3.400 tỷ đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đạt 101,6% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao bổ sung (5.900 tỷ đồng). Số thu này cũng tăng 106,9% so với cùng kỳ năm 2017 bởi các nguyên nhân: (1) Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục nhập khẩu một số máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định phục vụ cho việc thi công các hạng mục còn lại. Bên cạnh đó, lượng phôi thép, thép hợp kim, than cốc (thành phẩm, phụ phẩm sản xuất) được xuất khẩu với kim ngạch lớn, đây là 2 nguồn thu lớn và chính tại đơn vị trong thời gian qua; (2) Hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu phục hồi, khởi sắc; (3) Ngoài ra, một số mặt hàng truyền thống vẫn duy trì lượng kim ngạch, số thu: xăng dầu, điện tử điện lạnh, dăm gỗ keo, nước tăng lực Rebbull…

Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách: Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ triển khai thu NSNN tại các Chi cục, thường xuyên giám sát, đôn đốc, tìm kiếm các nguồn thu mới; không ngừng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điện tử hóa các thủ tục hải quan, đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Cục, cấp Chi cục qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; Xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, có các chính sách quan tâm hỗ trợ các Doanh nghiệp (DN) mới thành lập, đi vào hoạt động, doanh nghiệp lần đầu mở tờ khai; Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro…

Hỗ trợ thủ tục Hải quan cho Doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Áng

Nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng

Năm 2018, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tôt các nhiệm vụ được giao về công tác chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là thế hệ thanh niên, từng bước đổi mới, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư tưởng; tăng cường công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên.

 Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Cục xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra theo hướng hiệu quả, chất lượng; tăng cường đi cơ sở của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ để nắm bắt tình hình, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đảng bộ Cục cũng đặc biệt chú trọng việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp thông qua việc tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng hướng tới tính thực chất, nâng cao tinh thần phê và tự phê, nghiêm túc làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019.

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2018

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

          Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2018, Hải quan Hà Tĩnh đã kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy các cấp thuộc Cục: giải thể 01 Chi cục, giảm 5 Đội, Tổ tại các Chi cục và tương đương đồng thời quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các Đội, Tổ đang hoạt động. Hiện tại, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cấp Chi cục và tương đương theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Chú trọng công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, hợp đồng lao động tại các đơn vị, triển khai điều động, thay đổi vị trí công tác đối với 21 lượt lãnh đạo, 38 lượt CBCC, 15 lượt nhân viên hợp đồng lao động.

Thực hiện đề án xây dựng vị trí việc làm của ngành (triển khai từ năm 2016), Cục Hải quan Hà Tĩnh đã chủ động triển khai xây dựng tiêu chí đánh giá công chức tại đơn vị, xây dựng Sổ tay nghiệp vụ của công chức theo vị trí việc làm và chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện bảng kê công việc... lấy kết quả thực hiện là cơ sở để thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý sử dụng công chức, bình xét khen thưởng hàng tháng; đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Vượt 545% chỉ tiêu thu NSNN từ công tác kiểm tra sau thông quan

Năm 2018 khẳng định nhiều bước tiến vượt bậc của công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tại Cục Hải quan Hà Tĩnh với 28 cuộc kiểm tra, thu nộp NSNN 9,67 tỷ đồng, vượt 545% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (1,5 tỷ đồng) và tăng 583% so với năm 2017. Điều đáng nói là chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra và tính chuyên nghiệp, chuyên sâu của đội ngũ CBCC ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác KTSTQ và nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành Hải quan trong tình hình mới.

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Doanh nghiệp

Kết quả đến từ sự chú trọng các hoạt động trọng tâm: đẩy mạnh hoạt động KTSTQ hướng tới mức độ đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với hoạt động quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, đánh giá, phân loại doanh nghiệp, áp dụng quản lý rủi ro trong việc lựa chọn đối tượng KTSTQ; xây dựng quy chế phối kết hợp và triển khai thực hiện trao đổi thông tin giữa lực lượng KTSTQ với các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn

Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ và xử lý 381 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, pháo nổ, động vật hoang dã qua biên giới và vi phạm thủ tục hải quan với trị giá hàng tịch thu và tiền xử phạt hơn 7,8 tỷ đồng.

Năm 2018 cũng ghi nhận sự phối kết hợp có hiệu quả của đơn vị với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển...) trong việc phá thành công 19 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều chuyên án lớn như chuyên án 478LV (thu giữ 52 bánh heroin, 25 kg ma túy đá), chuyên án 484L (thu giữ 32 kg ma túy đá và 10 bánh heroin), chuyên án 483LP (thu giữ 18.000 viên hồng phiến), vụ phát hiện, thu giữ 200 viên hồng phiến và 15 bánh cần sa...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng Chuyên án 478LV

Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động 

Công đoàn Cục đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên như tổ chức chúc tết tứ thân phụ mẫu, kịp thời động viên thăm hỏi những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên năm 2018 Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng ngày 8/3; Giải bóng chuyền hơi nam nữ chào mừng ngày 20/10, tổ chức cho CBCC nữ đi giao lưu kết hợp nghỉ dưỡng...

Công đoàn cơ sở Cục tiếp tục duy trì Quỹ Mái ấm Công đoàn để hỗ trợ các đoàn viên Công đoàn có nhu cầu vay vốn, ổn định cuộc sống. Quỹ này được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của CBCC, người lao động trong đơn vị. Hàng năm, Công đoàn cơ sở sẽ rà soát các đối tượng khó khăn, cần hỗ trợ về kinh tế để cho vay vốn với các mức phù hợp. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ không hoàn lại đối với các gia đình đoàn viên Công đoàn đặc biệt khó khăn. Đây là hành động thiết thực nhằm động viên đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng đã làm tốt công tác xã hội như tổ chức thăm hỏi, động viên 02 Mẹ Việt Nam anh hùng đơn vị đã nhận phụng dưỡng suốt đời; xây dựng nhà ở cho mẹ Cao Thị Huệ; tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Nguyễn Du; dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc và tham gia lễ Thắp nến tri ân; tham gia đá bóng gây quỹ ủng hộ cháu bé ở Can Lộc bị bỏng; góp ngày công xây dựng đường điện thắp sáng làng quê tại thôn Phú Mỹ và thôn Yên Mỹ (xã Sơn Mỹ, Hương Sơn)...

Đoàn viên Công đoàn Hải quan Hà Tĩnh xây dựng Nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Huệ

 

Tích cực tham gia và triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao

Năm 2018, ghi nhận sự tham gia và triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao của Hải quan Hà Tĩnh với nhiều thành tích nổi bật: Giải Nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi (cấp Khối và Đảng ủy Khối); Giải nhất Giải bóng chuyền nữ công đoàn Khối Nội chính chính quyền chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) và 62 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Giải nhất bóng chuyền nữ, Giải ba bóng đá nam Hội thao khối thi đua Kinh tế - Tài chính nhân dịp chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9…

 Năm 2018 ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật trên các mặt công tác, khẳng định sự quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp, quyết tâm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của đội ngũ công chức, người lao động. Tuy vậy, cần phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục: Công tác quản lý điều hành của Cục nói chung, các lĩnh vực, các đơn vị nói riêng có thời điểm chưa được chú trọng; Công tác tham mưu chất lượng chưa cao, tại một số thời điểm chưa thực sự chủ động, chưa dự đoán được tình hình; Số thu NSNN từ công tác KTSTQ tuy cao nhưng mới chỉ tập trung ở một số ít doanh nghiệp trọng điểm; Vẫn còn tồn đọng một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm; hiệu quả công tác quản lý rủi ro chưa cao; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức, người lao động chưa đạt được hiệu quả mong muốn; Vẫn còn tình trạng một số công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình…


Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục